"important (foarte ~)" English translation

RO

"important (foarte ~)" in English

RO important (foarte ~)
volume_up
{adjective masculine}

important (foarte ~)

Similar translations for "important (foarte ~)" in English

important adjective
foarte adverb

Context sentences for "important (foarte ~)" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

RomanianEste foarte important ca directiva să acopere toate criteriile de discriminare.
It is especially important that the Directive covers all discrimination criteria.
RomanianInstituțiile europene au jucat un rol foarte important în reunificarea germană.
The European institutions played a very important role in German reunification.
RomanianEste foarte important că cele trei ţări beneficiază acum de călătorii fără viză.
It is very important that the three countries are now given visa-free travel.
RomanianEste foarte important să ne asigurăm că istoria nu se va mai repeta în mod cert.
It is very important to make sure that history definitely never will repeat itself.
RomanianDin acest motiv, este foarte important să creăm o rețea de ofițeri de legătură.
For that reason, it is very important that we create a network of liaison officers.
RomanianAcest lucru este foarte important pentru aplicarea normelor care există deja acolo.
This is very important for the application of the rules that are there already.
RomanianSarajevo ocupă un loc foarte important în conștiința istorică a europenilor.
Sarajevo occupies a very important place in Europeans' historical consciousness.
RomanianStrategia Europa 2020 este, din punctul meu de vedere, un factor foarte important.
The Europe 2020 strategy is, from this point of view, a very important factor.
RomanianEficienţa energetică şi emisiile de CO2 joacă un rol foarte important în acest sens.
Energy efficiency and CO2 emissions clearly play a very important role in this.
RomanianEste foarte important că suntem de acord astfel încât acest proces să nu stagneze.
It is extremely important that we agree so that this process does not falter.
RomanianMă bucur că propria mea ţară, Slovenia, a jucat un rol foarte important aici.
I am pleased that my own country, Slovenia, has played a very important role here.
RomanianDe aceea este foarte important să asigurăm independenţa studiilor de impact.
That is why it is very important to ensure that impact studies are independent.
RomanianEste foarte important şi recomand de asemenea ca planul să fie fi pus în aplicare.
It is extremely important, and I also recommend that the plan be implemented.
RomanianEste foarte important în practică şi acesta este subiectul discuţiei noastre.
It is of great importance in practice, and that is what we are talking about.
RomanianEste foarte important ca în acest caz să existe clauze apreciabile de salvgardare.
It is very important in this case that there are sensible safeguard clauses.
RomanianPrin urmare, este foarte important să se încurajeze creșterea economică durabilă.
Therefore, it is very important to encourage sustainable economic growth.
RomanianPrincipiul loialităţii între diferitele instituţii este foarte important.
The principle of loyalty between the different institutions is very important.
RomanianConsider că Cvartetul este un vehicul foarte important, însă nu este totul.
I think the Quartet is a really important vehicle, but it is not everything.
RomanianAcordul UE-SUA este foarte important pentru viitorul relațiilor dintre ambele părți.
The EU-US Agreement is very important for the future of relations between both sides.
RomanianEste foarte important pentru IMM-uri să aibă acces la procedurile de achiziții publice.
It is very important for SMEs to have access to public procurement procedures.