"luptă" English translation


Did you mean: a lupta, a se lupta
RO

"luptă" in English

RO luptă
volume_up
{feminine}

1. general

Această luptă între laicitate şi democraţie este o adevărată provocare în Turcia.
This battle between secularism and democracy is a real challenge in Turkey.
Este timpul ca prioritatea noastră să devină lupta pentru eficienţa energetică.
It is time to put the battle for energy efficiency at the forefront.
Oare cum pot să se gândească să ducă această luptă împotriva dnei cancelar Merkel?
Indeed, how can they think of waging this battle against Chancellor Merkel?
Lupta împotriva difuzării pornografiei infantile trebuie să devină o prioritate.
The fight against the dissemination of child pornography must be prioritised.
Aceasta este un instrument special în lupta împotriva excluderii bancare şi a sărăciei.
This is a special instrument in the fight against banking exclusion and poverty.
Oamenii sprijină lupta împotriva corupţiei la toate nivelurile de guvernare.
People support the fight against corruption at every level of government.
O luptă cu Comisia, o luptă cu Consiliul, deoarece este o luptă pentru drepturile noastre.
A struggle with the Commission, a struggle with the Council, since it is a struggle for our rights.
Din acest motiv ar trebui să ajutăm autorităţile mexicane în această luptă dificilă.
That is why we should help the Mexican authorities in this difficult struggle.
Nu este o luptă pentru putere, este o chestiune care ține de democrație.
It is not a power struggle, it is a question of democracy.
luptă
volume_up
joust {noun} [fig.]

2. military

luptă
volume_up
combat {noun}
Putem înceta lupta și să organizăm o conferință de pace?
Could we cease the combat and organise a peace conference?
Este vorba despre o procedură, despre un program de luptă împotriva terorismului.
This is a procedure, a programme to combat terrorism.
Or, pentru a lupta împotriva acestui "plafon de sticlă”, sunt necesare acum acțiuni orientate.
However, in order to combat this glass ceiling, targeted action is required now.
luptă (also: bătălie)
volume_up
fight {noun}
Lupta împotriva difuzării pornografiei infantile trebuie să devină o prioritate.
The fight against the dissemination of child pornography must be prioritised.
Aceasta este un instrument special în lupta împotriva excluderii bancare şi a sărăciei.
This is a special instrument in the fight against banking exclusion and poverty.
Oamenii sprijină lupta împotriva corupţiei la toate nivelurile de guvernare.
People support the fight against corruption at every level of government.
luptă
volume_up
scrap {noun}

Context sentences for "luptă" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

RomanianSunt aceeaşi oameni care luptă pentru apărarea statului de drept şi a democraţiei.
They are the same people who are fighting to defend the rule of law and democracy.
RomanianȘtiți că Uniunea Europeană luptă fără oprire împotriva pedepsei cu moartea.
You know that the European Union fights incessantly against the death penalty.
RomanianTocmai având în vedere istoria sa, Europa trebuie să se implice în această luptă.
Precisely because of its history, Europe must commit itself on this front.
RomanianLupta vicepreşedintei şi a comisarului Wallström a fost dificilă şi îndelungată.
Vice-President and Commissioner Wallström has also fought hard and long.
RomanianAceasta este o luptă a claselor de sus, la care noi nu dorim să luăm parte.
This is a class war from above, which we at least do not want to be part of.
RomanianFemeile luptă şi merită tot sprijinul şi toată protecţia din partea ţării lor.
Women are fighting and deserve all the support and all the protection of their country.
RomanianIntegrarea s-a mutat deci de pe câmpul de luptă în sala de conferinţe.
Integration has therefore relocated from the battlefield to the conference hall.
RomanianÎn Libia, persoanele care luptă pentru libertatea țării lor sunt ucise.
In Libya, people who are fighting for their country's freedom are being killed.
RomanianÎn orice caz, Uniunea Europeană a adoptat o politică de luptă activă împotriva rasismului.
In any case, the European Union has adopted a policy of actively fighting racism.
RomanianEste un instrument foarte important în lupta împotriva traficului și protejarea victimelor.
It is a very important tool for fighting trafficking and protecting the victims.
RomanianA treia observaţie este faptul că Oficiul de Luptă Antifraudă ar trebui susţinut.
The third point is that the Anti-Fraud Office should be supported.
RomanianD-l Gilles de Kerchove este numit Coordonatorul UE însărcinat cu lupta împotriva terorismului.
Mr Gilles de Kerchove is appointed the new EU Counter-Terrorism Coordinator.
RomanianEUROPA > Sinteze ale legislatiei UE > Mediu > Lupta împotriva schimbărilor climatice
EUROPA > Summaries of EU legislation > Environment > Tackling climate change
RomanianUniunea Europeană poate, în mod colectiv, intra în luptă cu China, și asta am și făcut.
The European Union collectively can engage with China, and that is what we have been doing.
RomanianStatele membre încă se luptă să își revină de pe urma crizei.
The Member States are still struggling to cope with the aftermath of the crisis.
RomanianAnul 2010 a fost declarat Anul european de luptă împotriva sărăciei și excluziunii sociale.
The year 2010 has been declared European Year for Combating Poverty and Social Exclusion.
RomanianUniunea trebuie să-și întărească strategia privind lupta împotriva criminalității informatice.
The European Union needs to enhance its strategy for combating cybercrime.
RomanianRolul reprezentanţilor aleşi este acela de a lupta pentru binele comun.
The role of elected representatives is to strive for the common good.
RomanianNu avem nevoie de o -luptă de ariergardă pentru serviciu, pentru că acesta există acum.
What we need is not une bataille arrière-garde over the service, as the service is now there.
RomanianOamenii din țară care se luptă să își apere drepturile omului trebuie să fie încurajați.
The people in the country who are struggling to defend their human rights must be encouraged.