"mulţime" English translation


Did you mean: mulțime
RO

"mulţime" in English

RO

mulţime {feminine}

volume_up
Dintr-o maşină care trece prin faţa unui lăcaş de cult copt se trage în mulţime.
A car passes by the doorway of a Coptic church, shots are fired into the crowd.
Totuşi, în urmă cu trei ani, nu aţi protestat atunci când guvernul socialist din Ungaria a împrăştiat o mulţime care se adunase să celebreze revoluţia din 1956.
Yet, three years ago, you made no protests when the socialist government in Hungary broke up a crowd which had gathered to celebrate the 1956 revolution.
mulţime (also: adunare, grămadă, vraf, mușuroi)
mulţime
volume_up
slew {noun} [coll.]

Context sentences for "mulţime" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

RomanianDesigur, există o mulţime de lucruri bune care nu mai au nevoie de comentarii.
Of course, there are a lot of good things that need no further comment.
RomanianExistă o mulţime de lucruri de făcut şi trebuie să începem să le facem.
There is a lot of work to be done there and we need to start doing it.
RomanianSunt o mulţime de motive pentru o implicare europeană mai amplă în domeniul sănătăţii publice.
There are plenty of reasons for more European involvement in the area of public health.
RomanianAm descoperit în aceste rapoarte o mulţime de lucruri care rezonează cu ceea ce noi gândim şi facem.
I found in them a lot of things that resonate with what we are thinking and doing.
RomanianAm lăsat de-o parte o mulţime de probleme, dar acum ar trebui probabil să revenim asupra lor.
We left many issues to one side but now we should perhaps revisit them.
RomanianÎn plus, o mulţime de firme mari sunt pe punctul de a deveni neviabile din punct de vedere financiar.
In addition, a great many firms are on the point of becoming financially unviable.
RomanianO mulţime de invenţii din viitor vor fi bazate pe tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor.
A lot of inventions in the future will be based on information and communication technologies.
RomanianAm ascultat o mulţime de opinii divergente, care arată în sine cât de complexă este această problemă.
I heard a lot of diverging opinions, which in itself shows how complex this matter is.
RomanianExistă o mulţime de întrebări care trebuie să fie răspunse şi suntem în procesul de a face acest lucru.
There are a lot of questions to be answered and we are in the process of doing this.
RomanianÎn această privinţă, s-au făcut deja o mulţime de remarce valide.
A lot of valid remarks have already been made in this respect.
RomanianAceasta va conduce la o mulţime de probleme în materie de corupţie, iar Serbia este şi mai coruptă.
This will lead to a great many problems in terms of corruption and Serbia is even more corrupt.
RomanianAstfel se vor crea condiţiile pentru o redresare durabilă care oferă o mulţime de locuri de muncă.
This is what will create the conditions for a sustainable recovery that provides a wealth of jobs.
RomanianÎn acelaşi timp, ne stau înainte o mulţime de explicaţii publice.
At the same time, a lot of public explanation lies ahead.
RomanianMai avem o mulţime de alte parteneriate, dar acesta este pentru noi, cei din Uniunea Europeană, parteneriatul cheie.
We have lots of other ones, but this one is the key one for us in the European Union.
RomanianAm putut strecura o mulţime de lucruri care sunt importante pentru noi în cadrul acestui mandat de negociere.
We were able to slip a lot of things that are important to us into this negotiating mandate.
RomanianCooperarea Schengen poate îmbrăca o mulţime de forme diferite.
Schengen cooperation can take many different forms.
RomanianDacă intenţionaţi să mergeţi la o universitate dintr-o altă ţară a UE, aveţi probabil o mulţime de întrebări.
If you are planning to go to university in another EU country, you probably have a lot of questions.
RomanianVorbind în mod obiectiv, trebuie să admitem că Belarusul a făcut o mulţime de lucruri pentru a sprijini înţelegerile.
Objectively speaking, we must admit that Belarus has also done a lot to foster understanding.
RomanianAm avut o mulţime de experţi în comisie, este adevărat.
We had a lot of experts in the committee, that is true.
RomanianAveţi o mulţime de cunoştinţe despre munca pe teren.
You have a wealth of knowledge about action on the ground.