"ospitalitate" English translation

RO

"ospitalitate" in English

RO ospitalitate
volume_up
{feminine}

ospitalitate (also: ospeţie)
În al doilea rând, abordarea europeană trebuie să ofere ospitalitate tuturor refugiaților.
Secondly, the European approach is to offer hospitality to all refugees.
Rădăcinile noastre iudeo-creştine ne oferă noţiunea de caritate şi ospitalitate faţă de cei aflaţi în suferinţă.
Our Judeo-Christian roots provide us with the notion of charity and hospitality towards those who are suffering.
Prin istoria sa, prin poziţia sa geografică şi prin cultura de ospitalitate, această zonă poate juca un rol important pentru vechiul continent în ansamblu.
Through its history, geographical position and culture of hospitality, it can play an important role for the old continent as a whole.
ospitalitate (also: ospeţie)

Other dictionary words