"a prelua" English translation

RO

"a prelua" in English

RO a prelua
volume_up
{verb}

a prelua (also: a expropria, a lua)
Într-adevăr, nu reușesc să identific în Egipt o persoană care ar putea prelua conducerea.
Indeed, I am unable to single out anyone in Egypt who could take over the leadership.
Vietnamul este o ţară minunată, care va prelua în 2010 preşedinţia Asociaţiei Naţiunilor din Asia de Sud-Est.
Vietnam is a great country and will take over the presidency of ASEAN in 2010.
Cred că mă voi ocupa doar de introducere şi apoi va prelua dl McMillan-Scott.
I think I will just take responsibility for the introduction and then Mr McMillan-Scott will take over.

trending_flat
"a lua"

a prelua (also: a primi, a lua, a scoate, a accepta)
Sper că Comisia va prelua sugestiile, dorințele și solicitările Parlamentului.
I hope that the Commission will take up Parliament's suggestions, wishes and demands.
Presupun că Comisia va prelua conducerea în desfășurarea acestor activități.
I assume that the Commission will take the lead in this work.
Capacitățile statelor membre de a prelua aceste persoane variază considerabil.
The capacities of the Member States to take these people vary considerably.

Context sentences for "a prelua" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

RomanianComisia ar trebui acum să şi dovedească că poate prelua controlul asupra situaţiei.
The Commission should now also prove that it can get the situation under control.
RomanianCapacitățile statelor membre de a prelua aceste persoane variază considerabil.
The capacities of the Member States to take these people vary considerably.
RomanianSper că Comisia va prelua sugestiile, dorințele și solicitările Parlamentului.
I hope that the Commission will take up Parliament's suggestions, wishes and demands.
RomanianIată două modalități de a prelua conținut media digital în Windows Movie Maker:
There are two ways to get this digital media into Windows Movie Maker:
RomanianŢara în care veţi lucra va prelua responsabilitatea cu privire la prestaţiile dumneavoastră.
As a rule, your new country of work will become responsible for your benefits.
RomanianÎntr-adevăr, nu reușesc să identific în Egipt o persoană care ar putea prelua conducerea.
Indeed, I am unable to single out anyone in Egypt who could take over the leadership.
RomanianUn atacator poate chiar utiliza un gadget pentru a prelua complet controlul PC-ului dvs.
An attacker could even use a gadget to take complete control of your PC.
RomanianPreşedintele Consiliului European, dl Van Rompuy, va prelua mandatul la 1 ianuarie 2010.
The President of the European Council, Mr Van Rompuy, will take up office on 1 January 2010.
RomanianLe va sprijini cauza în oricare nou regim care va prelua puterea în conflictul din Libia?
Will she support their case in any new regime that would emerge from the conflict in Libya?
RomanianVom prelua conducerea negocierilor internaţionale şi ne vom ocupa intens de această problemă.
We will be taking a very intensive lead in international negotiations.
RomanianAstăzi am avut ocazia de a petrece o oră cu domnul Jan Fischer, care va prelua conducerea.
Today I had the opportunity to spend an hour with Mr Jan Fischer, who will be taking command.
RomanianPresupun că Comisia va prelua conducerea în desfășurarea acestor activități.
I assume that the Commission will take the lead in this work.
RomanianCe ar trebui să facem acum noi, în Europa, dacă dl Ouattara are șansa de a își prelua funcția?
What should we, in Europe, do now, if Mr Ouattara gets the chance to take up his position?
RomanianŢara în care veţi lucra va prelua responsabilitatea cu privire la prestaţiile dumneavoastră.
Your new country of work will become responsible for your benefits.
RomanianÎn al doilea rând, rolul său este acela de a promova iniţiative şi de a prelua conducerea în iniţiative.
Secondly, its role is to promote initiatives and to take the lead in initiatives.
RomanianCred că mă voi ocupa doar de introducere şi apoi va prelua dl McMillan-Scott.
I think I will just take responsibility for the introduction and then Mr McMillan-Scott will take over.
RomanianEste o ţară fondatoare a Uniunii Europene şi o ţară care va prelua în curând preşedinţia.
It is a founding country of the European Union and one that will very soon take up the Presidency.
RomanianVietnamul este o ţară minunată, care va prelua în 2010 preşedinţia Asociaţiei Naţiunilor din Asia de Sud-Est.
Vietnam is a great country and will take over the presidency of ASEAN in 2010.
RomanianPentru a prelua din nou controlul asupra sesiunii de partajare, faceți clic pe Preluare control.
To take back control of the sharing session, click Take Control.
RomanianPrin acest amendament la Convenţia OSPAR, UE şi Scoţia pot prelua conducerea în acest domeniu.
This amendment to the OSPAR Convention will mean that the EU and Scotland can take a lead in this area.