"a programa" English translation

RO

"a programa" in English

volume_up
a programa {v.t.}
RO

a programa {verb}

volume_up
Pentru a programa momentul în care Windows instalează automat actualizări:
To schedule when Windows automatically installs updates:
Puteți programa rapid înregistrările în timp ce răsfoiți Ghidul pentru a vedea emisiunile TV și filmele ce urmează să fie difuzate.
You can quickly schedule recordings while browsing the Guide for upcoming TV shows and movies.
Faceți clic cu butonul din dreapta pe programul pe care doriți să îl înregistrați, apoi faceți clic pe Înregistrare pentru a programa o înregistrare a programului.
Right-click the program that you want to record, and then click Record to schedule a recording of the program.
De asemenea, programele spion se pot programa să se execute în momente neașteptate, nu doar atunci când s-au instalat.
Spyware can also be programmed to run at unexpected times, not just when it's installed.
De asemenea, software-urile potențial nedorite sau rău intenționate se pot programa să se execute în momente neașteptate, nu doar atunci când s-au instalat.
Spyware or potentially unwanted software can also be programmed to run at unexpected times, not just when it is installed.

Context sentences for "a programa" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

RomanianDe asemenea, programele spion se pot programa să se execute în momente neașteptate, nu doar atunci când s-au instalat.
Spyware can also be programmed to run at unexpected times, not just when it's installed.
RomanianIdeea mea era că ar trebui să existe o programă europeană comună, unică, de un an, pentru predarea istoriei.
My own idea was that there should be a unified, one-year common European curriculum in history teaching.
RomanianAceastă agendă este în mod deosebit axată pe trei domenii specifice: programa şcolară, guvernanţa şi finanţarea.
This agenda is particularly focused on the three specific areas of curricula, governance and funding.
RomanianCu toate acestea, nu credem că programa cursurilor de arte ale statelor membre ar trebui stabilită la nivelul Uniunii Europene.
However, we do not believe that the content of the Member States' art courses should be determined at EU level.
RomanianAceasta trece imediat la modul în care şcolile ar trebui finanţate şi evaluate, la ce fel de programă ar trebui să adopte etc.
It almost immediately launches into how schools should be financed and assessed, what kind of curricula they should have and so on.
RomanianCe programă oferiți?
RomanianDe asemenea, software-urile potențial nedorite sau rău intenționate se pot programa să se execute în momente neașteptate, nu doar atunci când s-au instalat.
Spyware or potentially unwanted software can also be programmed to run at unexpected times, not just when it is installed.
RomanianSusţinem introducerea limbii de origine în programa şcolară a ţării gazdă ca a doua limbă străină, acolo unde există comunităţi mari de imigranţi.
We support the introduction of immigrants' native language as a second foreign language into the host country's school curriculum where there are large immigrant communities.
RomanianAcesta este motivul pentru care este absolut esenţial să modificăm programa şcolară şi sistemul de formare astfel încât acestea să fie mai bine adaptate nevoilor întreprinderilor noastre.
This is why it is imperative to modernise curricula and training so that they are more closely tailored to the needs of our companies.