"raportor" English translation

RO

"raportor" in English

RO raportor
volume_up
{masculine}

raportor
raportor

trending_flat
"vorbitor"

Dle preşedinte, ca şi antevorbitorii mei, şi eu aş dori să îi mulţumesc dlui raportor Kirilov pentru munca deosebită şi pentru calitatea acestui raport extrem de cuprinzător.
Mr President, like the previous speakers, I would also like to thank the rapporteur, Mr Kirilov, for his good work and for the high quality of the report, which is extremely comprehensive.

Context sentences for "raportor" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

RomanianAstfel, am decis să îl susţin pe raportor şi să votez în favoarea acestui raport.
I have thereby decided to support the rapporteur and vote in favour of this report.
RomanianDin motivele pe care le-am prezentat, îl felicit pe raportor şi îmi exprim acordul.
For the reasons I have stated, I commend the rapporteur and express my agreement.
Romanianraportor. - Dle președinte, am un amendament oral la propriul meu amendament scris.
rapporteur. - Mr President, I have an oral amendment to my own written amendment.
Romanianraportor. - Dle președinte, aș dori să încep prin a mulțumi Consiliului European.
rapporteur. - Mr President, I would like to start by thanking the European Council.
Romanianraportor. - Chiar şi după vot, nu există niciun motiv să începem din nou dezbaterea.
rapporteur. - Even after the vote there is no reason to start the debate again.
RomanianÎl felicit pe domnul raportor Rapkay pentru raportul său și pentru munca efectuată.
I congratulate the rapporteur, Mr Rapkay, for his report and the work he has done.
Romanianraportor - Dle preşedinte, nu cred că acesta poate fi adăugat ca o completare.
rapporteur. - Mr President, I do not think this can be added as an addition.
RomanianDupă părerea noastră, abordarea adoptată de către raportor este absolut corectă.
In our opinion, the approach taken by the rapporteur is absolutely right.
Romanianraportor. - Dnă președintă, a fost o dezbatere extrem de interesantă și animată.
rapporteur. - Madam President, this has been an extremely interesting and lively debate.
RomanianVă mulţumesc foarte mult pentru atenţia acordată şi îl felicit pe raportor.
Thank you very much for your attention and congratulations to the rapporteur.
RomanianDin acest motiv votez în favoarea acestui raport şi îl felicit pe raportor.
I am therefore voting for this report, and would congratulate the rapporteur.
Romanianraportor - Domnule preşedinte, doresc să le mulţumesc tuturor pentru susţinere.
rapporteur. - Mr President, I am grateful to everyone for their support.
Romanianraportor. - Domnule președinte, aș dori și eu să îi mulțumesc domnului comisar.
rapporteur. - Mr President, I would like to thank the Commissioner also.
RomanianAcest raport dovedeşte încă o dată acest lucru şi, pentru aceasta, îl felicit pe raportor.
This report once again proves this, and I therefore congratulate the rapporteur.
RomanianAș dori să îl felicit pe raportor pentru găsirea unei poziții echilibrate.
I would like to congratulate the rapporteur for finding a balanced position.
Romanian. - În AFET/SEDE, cu un deputat ecologist ca raportor, am avut foarte mult succes.
in writing. - In AFET/SEDE, as green MEP as rapporteur, we were very successful.
RomanianAş mai dori să îl felicit pe dl raportor Swoboda pentru raportul pe care l-a întocmit.
I would also like to congratulate Mr Swoboda, the rapporteur, on his report.
Romanianraportor. - Dle președinte, am ascultat cu interes ce au spus deputații.
rapporteur. - Mr President, I listened with interest to what the Members said.
Romanian. - Doresc mai întâi sa-l felicit pe raportor pentru munca depusă.
I would first of all like to congratulate the rapporteur on the fine job he has done.
Romanianraportor. - Am să trec acum la limba engleză, deoarece îi ţin locul dnei Helga Trüpel.
I will now switch to English because I am now going to be replacing Mrs Helga Trüpel.