"regăsit" English translation

RO

"regăsit" in English

RO regăsit
volume_up
{adjective masculine}

regăsit (also: redescoperit)
Haideți să le întrebăm pe femeile afgane care au scăpat din iad și care tocmai au regăsit un strop de libertate.
Let us ask the Afghan women who have emerged from hell and have just rediscovered some freedom.

Context sentences for "regăsit" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

RomanianAm regăsit o creștere pozitivă la unsprezece luni de la declanșarea crizei financiare.
We re-established positive growth eleven months after the financial crisis erupted.
RomanianDoresc să subliniez conceptul de "alertă de răpire”, deoarece acesta nu s-a regăsit în multe discursuri.
I wish to stress the concept of 'kidnap warnings', because they have not been the subject of many speeches.
RomanianExtinderea Uniunii cu Bulgaria şi România a însemnat că această regiune s-a regăsit în centrul atenţiei noastre.
The enlargement of the Union with Bulgaria and Romania meant that this region found itself at the centre of our attention.
RomanianSiria, Bahrain și Yemen s-au regăsit în strânsoarea unei serii de revolte populare care sunt înăbușite cu forța.
Syria, Bahrain and Yemen have found themselves in the grip of a series of popular revolts that are being forcibly put down.
RomanianAceasta este exact situaţia pe care am regăsit-o în Belgia, când, la o vârstă tânără, am devenit ministru al bugetului în 1985.
This is exactly the situation I found in Belgium when, at a young age, I became Minister for the Budget in 1985.
RomanianA scris așa: "Mi-am regăsit părinții.
He wrote: 'I have found my parents again.
RomanianAcest aspect, regăsit în Actul privind piața unică, privește 17 % din economia europeană, și anume, achizițiile publice și contractele publice.
This aspect, found in the Single Market Act, relates to 17% of the European economy, namely, public procurement and public contracts.
RomanianFac referire în special la comentariile dlui La Via despre buget, care, în această dimineaţă, s-au regăsit în discursul a surprinzător de puţini colegi.
I pick up particularly on Mr La Via's comments on the budget, which have been echoed by remarkably few colleagues this morning.
RomanianEste o mare dezamăgire că după atâtea luni, în acest pachet nu s-a regăsit nici măcar una din propunerile inteligente care au avut șanse la început.
It is greatly disappointing that after all these months, not one of the intelligent proposals that were on the cards ended up in this package.
RomanianMinorităţile naţionale tradiţionale s-au regăsit într-o ţară nouă fără vina lor, fără să se fi deplasat din patria lor de origine timp de secole.
The traditional national minorities found themselves in a new country through no fault of their own, without ever having moved from their centuries-old homelands.
RomanianInstrumentul de microfinanţare ar trebui să faciliteze şomerilor şi grupurilor de întreprinzători care s-au regăsit într-o situaţie dificilă accesul la serviciile financiare.
The microfinance facility is supposed to give easier access to financial services to the unemployed and groups of businesspeople who have found themselves in a difficult situation.
RomanianNu am regăsit acest obiectiv în programul de lucru al Comisiei, deşi în acest domeniu sunt necesare iniţiative care pot viza atât gospodăriile, cât şi întreprinderile europene.
We did not find this target in the Commission's programme of work, even though initiatives are required in this area which can be targeted at both European households and businesses.