"a se apropia" English translation

RO

"a se apropia" in English

RO a se apropia
volume_up
{reflexive verb}

a se apropia (also: a aborda)
a se apropia (also: a aborda, a opri)
a se apropia (also: a spori, a avansa, avansa, a înainta)
a se apropia (also: a aborda, aborda)
Acest lucru te face să te gândeşti că statele membre nu au dorit sau nu au fost capabile să sesizeze, în acel moment, furtuna care se apropia.
It makes you think that the Member States did not want to see, or could not see, at that time, the storm that was approaching.
a se apropia (also: a se adresa)
volume_up
to approach {vb} [fig.]
Acest lucru te face să te gândeşti că statele membre nu au dorit sau nu au fost capabile să sesizeze, în acel moment, furtuna care se apropia.
It makes you think that the Member States did not want to see, or could not see, at that time, the storm that was approaching.
a se apropia
Este oportunitatea pentru oameni de a se apropia realmente de Parlament şi de a învăţa cum acesta poate fi util.
It is the opportunity for people to actually get close to Parliament and learn how it can be useful.
a se apropia
a se apropia

Similar translations for "a se apropia" in English

a se verb
se pronoun
apropia verb
a se apropia verb

Context sentences for "a se apropia" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

RomanianAceasta este o ocazie pierdută de UE de a se apropia de cetăţenii săi.
This is a missed opportunity for the EU to come closer to its citizens.
RomanianSunt convins că doar prin cultură UE se poate apropia de cetăţenii săi şi îi poate apropia şi pe aceştia între ei.
I am convinced that it is through culture that the EU can grow closer to its citizens and bring citizens closer to one another.
RomanianAceasta este o problemă majoră care afectează credibilitatea ţării ca una care are intenţii serioase de a se apropia de UE.
This is a major problem that is damaging the country's credibility as one that is serious about drawing closer to the EU.
RomanianCu toate acestea, Albania este, de asemenea, o ţară care trebuie să facă mai multe pentru a se apropia de nomele UE şi de criteriile de aderare.
However, it is also a country which needs to do more to get closer to EU norms and accession criteria.
RomanianNu am avut inima să le spun că se apropia fluxul, și astăzi m-am simțit cam la fel când am citit lista de vot.
I had not the heart to point out to them that the tide was coming in, and today I felt rather the same way as I read through our voting list.
RomanianDoamnă comisar, nu mă preocupă ceea ce se întâmplă acum, ci ceea ce se va întâmpla în octombrie, când se va apropia iarna.
Well, what concerns me, Commissioner, is not what is happening now, but what is going to happen in October when winter approaches.
RomanianAlegerea lui Victor Yanukovich în calitate de preşedinte înseamnă că Ucraina intră într-o nouă fază în care se va apropia mai mult de UE.
The election of Viktor Yanukovich as president means that Ukraine is entering a new phase which will bring it closer to the EU.
RomanianAcest lucru te face să te gândeşti că statele membre nu au dorit sau nu au fost capabile să sesizeze, în acel moment, furtuna care se apropia.
It makes you think that the Member States did not want to see, or could not see, at that time, the storm that was approaching.
RomanianMoldova a făcut eforturi în ultimii ani pentru a se apropia și mai mult de standardele europene de libertate, democrație și bună guvernare.
Moldova has been making efforts in recent years to move ever closer towards European standards of freedom, democracy and good governance.
RomanianDe aceea, consider că este un pas important faptul că prin strategia pentru Dunăre aceste ţări se vor apropia şi mai mult în cadrul politicii regionale.
I therefore think it is an important step to use the Danube Strategy to now bring these countries even closer together within the framework of regional policy.
RomanianEste, într-adevăr, o provocare majoră, însă posibilitatea unui dialog le oferă celor două părţi, Kosovo şi Serbia, şansa de a se apropia mai mult de Uniunea Europeană.
This is a major challenge, but the possibility of creating a dialogue offers both Kosovo and Serbia the chance of coming closer to the European Union.
RomanianPrin urmare, acum va urma o ședință de reconciliere în care sperăm că pozițiile se vor apropia și că vom avea și un buget adecvat pentru țările producătoare de banane.
Therefore, what will follow now is a reconciliation meeting, where positions will hopefully get closer, and we will also have an adequate budget for the banana producing countries.
RomanianEste vorba despre o etapă esențială în aprofundarea relațiilor dintre Uniune și Georgia, care a demonstrat, în ultimii ani, dorința foarte clară de a se apropia de noi.
We have here an essential stage in the strengthening of relations between the Union and Georgia, which has, in recent years, demonstrated a clear desire for closer relations with us.