"semnificaţie" English translation

RO

"semnificaţie" in English

RO semnificaţie
volume_up
{feminine}

semnificaţie (also: sens, înţeles, cântec (înţeles), rost)
Astfel, conţinutul marcajului CE va avea aceeaşi semnificaţie, indiferent de ţara în care este comercializat produsul.
This is to ensure that the CE label has the same meaning in whichever country the product is marketed in.
În marea majoritate a limbilor Uniunii Europene, numele de strategia UE 2020 nu are niciun fel de semnificaţie.
In the vast majority of the European Union's languages, the name EU 2020 strategy has no meaning whatsoever.
Totuşi, consider că acest proiect are nevoie de trei lucruri: În primul rând, o amprentă politică îi va oferi importanţă şi semnificaţie pentru cetăţenii noştri.
Nonetheless, I believe that this project requires three things: Firstly, a political stamp will give it importance and meaning for our citizens.
Consiliul European a avut o semnificaţie specială pentru lupta împotriva schimbărilor climatice.
The European Council had a particular significance for climate change.
Activităţile microentităţilor sunt de o semnificaţie transfrontalieră neglijabilă.
The activities of micro-entities are of negligible cross-border significance.
Summitul a avut o semnificaţie optimistă şi promiţătoare.
The summit had optimistic and promising significance.
semnificaţie (also: apăsare, înfăţişare, legătură, răbdare)
semnificaţie (also: importanţă, greutate)
volume_up
heft {noun}
semnificaţie (also: valoare, seamă, importanţă, însemnătate)
Consider că în chestiuni care prezintă o astfel de importanţă şi semnificaţie, am trebui cu toţii - Comisia şi Parlamentul - să jucăm cu cărţile pe faţă.
I think that in matters of such importance and significance, we should all - Commission and Parliament - put our cards on the table.
Totuşi, consider că acest proiect are nevoie de trei lucruri: În primul rând, o amprentă politică îi va oferi importanţă şi semnificaţie pentru cetăţenii noştri.
Nonetheless, I believe that this project requires three things: Firstly, a political stamp will give it importance and meaning for our citizens.
semnificaţie
semnificaţie (also: sens)

Context sentences for "semnificaţie" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

RomanianDovedesc că solidaritatea nu este un cuvânt lipsit de semnificaţie, chiar şi în perioadele dificile.
It proves that, even when times are tough, solidarity is not a hollow word in Europe.
RomanianAcestea au o semnificaţie deosebită în special acum că ne aflăm în faţa unui colaps economic.
It is significant especially now, in the face of economic collapse.
RomanianAcest nume poate avea o semnificaţie importantă atunci când este discutat de specialişti în marketing.
This name may be very meaningful when discussed by marketing specialists.
RomanianIniţiativa cetăţenească le arată cetăţenilor UE o semnificaţie ulterioară a integrării europene.
The citizens' initiative shows the citizens of the EU a further means of European integration.
RomanianReducerea anticipată a costurilor asociate procesului de protecţie a brevetelor nu este lipsită de semnificaţie.
The anticipated reduction in costs associated with the patent protection process is also not inconsiderable.
RomanianSolidaritatea nu poate fi un cuvânt fără semnificaţie.
RomanianTotuşi, o semnificaţie foarte mare o are faptul că Parlamentul European va fi implicat în evaluarea şi urmărirea activităţii agenţiilor din cadrul structurii instituţionale europene.
Most significantly, however, the European Parliament is going to be involved in the assessment and follow up of the performance of the agencies within Europe's institutional structure.