RO a stăvili
volume_up
{verb}

a stăvili (also: a ține, a ridica, aresta, a țintui)
a stăvili (also: a îngrădi, a închide, a bara, a exclude)
a stăvili (also: a baricada)
a stăvili (also: a închide, a bloca, a condamna)
a stăvili (also: a domoli, a se potoli, a potoli, a ogoi)
a stăvili (also: a ține, a verifica, a bifa, a controla)
a stăvili
a stăvili
a stăvili (also: a stăvili)
a stăvili (also: a rambleia, a îndigui)
a stăvili (also: a reține)
a stăvili (also: a jena, a opri)
a stăvili (also: a îngrădi, astupa, a bara, a bloca)
a stăvili (also: a opri, a exclude)
a stăvili
a stăvili (also: a stăpâni, a zăgăzui)
a stăvili (also: a ține, a reține, a păstra, a opri)
a stăvili (also: a întârzia, a încetini)
a stăvili (also: a trândăvi, a lenevi)
a stăvili (also: a opri)
Nu menţionează nimic despre ce fel de măsuri ar trebui luate pentru a stăvili aceste fluxuri intermitente de imigraţie ilegală.
It says nothing on what measures should be taken to stem these intermittent flows of illegal immigration.
De exemplu, un amendament prevede că statele membre pot lua măsuri adecvate pentru a stăvili fluxurile de pacienţi.
One example states that Member States may take appropriate measures to stem patient flows.
a stăvili (also: a ține, a termina, a opri, a suspenda)

Context sentences for "a stăvili" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

RomanianConsiliul ar trebui, de asemenea, să ia în considerare modalitatea de a stăvili înrăutăţirea situaţiei sociale şi de a reduce impozitele şi asigurările ridicate.
The Council should also give some thought to how to rein in the bloated social state and to reducing high taxes and insurance.