"a străbate" English translation

RO

"a străbate" in English

RO a străbate
volume_up
{verb}

a străbate (also: acoperi, a lega, a invada, a acoperi)
a străbate
a străbate (also: a ocoli, a umbla, a pluti, aiura)

Context sentences for "a străbate" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

RomanianCe sărăcie teribilă de ordin intelectual, cultural şi politic străbate acest raport!
What terrible intellectual, cultural and political poverty pervades this report!
RomanianO idee străbate întreaga Carte verde: să-i lăsăm pe bătrâni să lucreze.
One motif runs through the entire Green Paper: let old people work.
RomanianVotez pentru această propunere întrucât sunt de acord cu principiul director care o străbate.
I am voting for this proposal as I agree with the guiding principle that runs through it.
RomanianAstăzi, după cum ştiţi, un uragan internaţional străbate lumea.
Today, as you know, an international hurricane is sweeping the world.
RomanianAltă idee străbate raportul: asocierea politicii de coeziune cu așa-numita "strategie Europa 2020”.
Another idea runs through the report: the association of cohesion policy with the so-called 'Europe 2020 strategy'.
RomanianSă nu uităm că Dunărea este, de departe, cel mai internațional fluviu din lume, fiindcă străbate zece țări.
Let us not forget that the Danube is by far the most international river in the world. There are ten countries along this river.
RomanianIdeea centrală care străbate acest raport este că democrația, drepturile omului și libertatea economică merg mână în mână.
The central theme running through this report is that democracy, human rights and economic freedom go hand in hand.
RomanianMulte grupuri armate din est sunt în proces de a fi integrate în armată şi o oarecare incertitudine străbate această activitate de integrare.
Many armed groups in the east are in the process of being integrated into the army and some uncertainty pervades this integration work.
RomanianNumai astfel vom deschide apetitul oamenilor pentru valorile noastre şi vom facilita procesul de tranziţie pe care îl va străbate ţara.
This is the only way in which we will whet the appetite of these people for our values and facilitate the transition process which the country will go through.
RomanianPentru mine și pentru mulți alții aceasta a fost de fapt o chestiune ce ține de preocuparea autentică de viitor, o preocupare de cum vom străbate anii următori și deceniul care vine.
For me and many others, this has actually been a question of a genuine concern about the future, a concern about how we are to get through the years ahead and the coming decade.