"tine" English translation


Did you mean: a ține, a ţine, a se ține
RO

"tine" in English

EN
EN

"tine" in Romanian

RO

tine {pronoun}

volume_up
tine (also: te)
volume_up
thee {pron.} [old]
tine (also: dumneavoastră, tu, , voi)
Gândurile noastre sunt alături de tine şi de familie în aceste momente dificile.
Our thoughts are with you and your family at this most difficult time of loss.
Nu este suficient a exprima principii interesante fără a ține seama de realitate.
It is not enough to express interesting principles if you do not take reality into account.
Vă promit că vă vom ține informați cu privire la evoluțiile viitoare.
I promise that we will keep you informed about all future developments.
EN

tine {noun}

volume_up

Context sentences for "tine" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

RomanianRaportul ține seama și de schimbările recente de pe scena politică din Bahrain.
The report also takes account of recent changes in the political arena in Bahrain.
RomanianPot să vă rog respectuos să faceți liniște pentru a-mi putea ține discursul?
Can I respectfully ask that I have some silence so I can actually make a speech?
RomanianSunt de acord că utilizarea energiei nucleare ține de suveranitatea națională.
I agree that the utilisation of nuclear power belongs to national sovereignty.
RomanianAcquis-ul comunitar ține de dreptul material și nu modificăm acest lucru.
The acquis communautaire is about substantive law and we are not changing that.
RomanianFurnizarea unor astfel de informații ține și ea de competența statelor membre.
Providing such information is, again, the competence of the Member States.
RomanianCând călătorim, iată cum ține la curent pe toată lumea, la fiecare două minute.
When we're on a trip, here's how he keeps everyone up-to-the minute, every few minutes.
RomanianAceasta reprezintă o încercare evidentă de a ține opoziția departe de alegeri.
This is an obvious attempt to keep the opposition out of the elections.
RomanianTotul ține mai degrabă de posibilitatea de a realiza ceva la nivelul G20.
It is rather a question of whether we could achieve something at G20 level.
RomanianÎnsă acesta este un subiect care ține de legislația internă, nu de acord.
Nevertheless, this is an issue for domestic legislation, not the Agreement.
RomanianSimplificarea administrațiilor naționale nu ține de competența Comisiei.
As far as these are concerned, it is not up to the Commission to simplify.
RomanianVa ține seama de aceste păreri sau le va arunca pur și simplu la coșul de gunoi?
Is it going to take notice of them or are these opinions simply going to be thrown in the bin?
RomanianO modalitate simplă de a ține evidența muzicii din computer este să utilizați biblioteca Muzică.
An easy way to keep track of music on your computer is to use the Music library.
RomanianȚine de țările din regiune să își decidă viitorul într-un mod pașnic și democratic.
It is for the countries in the region to decide their future in a peaceful and democratic way.
RomanianÎn ceea ce mă privește este o chestiune ce ține de a ne fura căciula.
As far as I am concerned, it is a question of robbing Peter to pay Paul.
RomanianSe construiesc fără a se ține cont de standardele de siguranță ale UE.
They are being constructed without any regard for EU safety standards.
RomanianȘi asta ține de felul în care noi ne-am comportat în această țară.
This can be attributed to the way in which we have conducted ourselves in this country.
RomanianRaportul indică în mod exact că politica forestieră ține de responsabilitatea statelor membre.
The report accurately shows that forestry policy is the responsibility of Member States.
RomanianÎn caz contrar, această chestiune nu ține de Regulamentul de Procedură.
Otherwise, this matter does not come under the Rules of Procedure.
RomanianAcest proiect ține cont și de instrumentele pe care politica agricolă comună le oferă în acest scop.
This proposal also takes account of the tools that the CAP has to offer to this end.
RomanianÎn această privință, vom ține seama și de analiza statelor membre.
In this respect, we will also take account of Member States' analysis.