"vă" English translation

RO

"vă" in English

EN
RO

{pronoun}

volume_up
asigur că plenul va simţi lipsa şi dorim toate cele bune în viitor.
Rest assured the House will miss you and we wish you all the best for the future.
Dle comisar, veţi descoperi că solidaritatea pe care o căutaţi va ocoli.
Commissioner, you will discover that the solidarity you seek will elude you.
mulţumesc, dle Martín Fragueiro, urez bun venit şi mulţumesc, dnă Damanaki.
Thank you, Mr Martín Fragueiro, welcome, and thank you, Mrs Damanaki.
(also: dumneavoastră, tine, tu, voi)
asigur că plenul va simţi lipsa şi dorim toate cele bune în viitor.
Rest assured the House will miss you and we wish you all the best for the future.
Dle comisar, veţi descoperi că solidaritatea pe care o căutaţi va ocoli.
Commissioner, you will discover that the solidarity you seek will elude you.
mulţumesc, dle Martín Fragueiro, urez bun venit şi mulţumesc, dnă Damanaki.
Thank you, Mr Martín Fragueiro, welcome, and thank you, Mrs Damanaki.

Context sentences for "vă" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

RomanianÎn următoarele câteva luni, va trebui să analizăm dacă putem îndrepta lucrurile.
Over the next few months, we shall have to see if things can still be put right.
RomanianAceasta va însemna posibilitatea de a fabrica arme nucleare la scară industrială.
That will mean an ability to manufacture nuclear weapons on an industrial scale.
RomanianAnaliza noastră a arătat că impactul asupra producției UE va fi probabil modest.
Our analysis has shown that the impact on EU production is likely to be modest.
RomanianLa urma urmei, dacă UE nu îi apără pe creştinii din toată lumea, cine o va face?
After all, if Europe does not stand up for the world's Christians, then who will?
RomanianÎn cele din urmă, Croația va primi circa 4 miliarde de euro după aderarea la UE.
After all, Croatia will receive some EUR 4 billion euros after it joins the EU.
RomanianEste ironic faptul că această sesiune va aborda situația a șapte țări diferite.
It is ironic that this session will address seven individual country situations.
RomanianComisia va lua chiar și hotărâri când este vorba despre impunerea de sancțiuni.
The Commission will even make the decisions when it comes to imposing sanctions.
RomanianDl Kallas, vicepreşedinte al Comisiei, va trimite colegiului propunerea pe 5 mai.
Commission Vice-President Kallas will send the proposal to the college on 5 May.
RomanianAceasta va mări în continuare decalajul dintre UE15 şi cele 12 noi state membre.
This will further increase the gap between the EU15 and the 12 new Member States.
RomanianDe aceea, este important să ne asigurăm că va fi semnat cât mai repede posibil.
It is therefore important for us to ensure that it is signed as soon as possible.
RomanianPrin urmare, pentru noi este important să ştim ce se va întâmpla în Statele Unite.
Therefore, it is important for us to know what will happen in the United States.
RomanianMă tem că această criză va continua mulţi ani, iar noi nu ne dorim acest lucru.
I fear that the crisis will continue for many years, which is not what we want.
RomanianSunt bucuros să văd că preşedintele Kaczyński al Poloniei va semna foarte curând.
I am pleased to see that President Kaczyński of Poland will be signing very soon.
RomanianConferinţa va avea loc la Punta del Este, Uruguay, între 15-20 noiembrie 2010.
The conference will be held in Punta del Este in Uruguay on 15-20 November 2010.
RomanianPresa de astăzi se caracterizează prin pesimism: se va ajunge sau nu la un acord?
Today's press is characterised by pessimism: will an agreement be reached or not?
RomanianÎntre timp, lupta împotriva terorismului va rămâne preocuparea noastră prioritară.
In the meantime, the fight against terrorism will remain our overriding concern.
RomanianDe unde va veni creșterea și, prin urmare, de unde vor proveni locurile de muncă?
Where will the growth come from and, consequently, where will the jobs come from?
RomanianSperăm că acest lucru ne va permite să începem a da un real ajutor victimelor.
We are hoping that that will enable us to start giving real help to the victims.
RomanianCu toate acestea, directiva va trebui să fie implementată de guvernele naţionale.
However, the directive will have to be implemented by the national governments.
RomanianMedia Center va scana fiecare canal individual și îi va afișa puterea semnalului.
Media Center will scan each channel individually and display its signal strength.