"a vesti" English translation

RO

"a vesti" in English

RO a vesti
volume_up
{verb}

Context sentences for "a vesti" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

RomanianAcesta și-a transformat țara, grânarul Africii, într-un izvor de vești proaste.
He has made his country, Africa's fertile granary, a conveyor belt of bad news.
RomanianPrimesc multe vești conform cărora totul se îndreaptă într-o direcție greșită.
I am receiving a lot of reports that everything is heading in a negative direction.
RomanianDnă președintă, câteodată avem vești bune chiar și în situații de urgență.
Madam President, we sometimes have good news, even in emergency situations.
RomanianDomnule președinte, în cele din urmă, printre atâtea vești proaste, avem o știre pozitivă.
Mr President, at last, amongst all the gloom and doom, we have a good news story.
RomanianSperăm că vom putea prezenta vești mai bune despre acest fapt pentru anul 2010.
We hope that we will be able to report better news on this for 2010.
RomanianAvem vești bune în ceea ce privește relațiile cu omologii noștri americani.
There is good news regarding relations with our American counterparts.
RomanianCred că nu va mai trece mult timp până vom primi vești bune din America în această privință.
I believe it will be not too long before we get good news from America on this score.
RomanianDânsul a spus că este timpul ca Europa să ridice ștacheta, nu doar să dea vești proaste cetățenilor.
He said that it is time for Europe to raise the bar, and not just to give people bad news.
Romanian. - Ca de obicei, textul final are vești bune și vești rele.
in writing. - As usual, the final text has good and bad news.
RomanianCu Windows 8, puteți vedea un film, afla ultimele vești și rezolva lista cu lucruri de făcut.
With Windows 8 you can catch a movie, take in the latest gossip, and power through your to-do list.
RomanianTotuși, doresc să vă avertizez că acestea nu sunt încă vești bune.
However, I would just warn that this is not good news yet.
RomanianCu toate acestea, vești îngrijorătoare din Ucraina indică evenimente care depărtează țara de Europa.
Disturbing reports from Ukraine, however, indicate developments that distance the country from Europe.
RomanianDnă președintă, acestea sunt într-adevăr niște vești foarte bune.
Madam President, this is very good news indeed.
RomanianAlte vești bune sunt reprezentate de faptul că timpul necesar pentru derularea procedurii a fost redus la nouă luni.
Further good news is the fact that the time required to conduct proceedings has been reduced to nine months.
Romanian. - Dle Președinte, am niște vești foarte bune în ceea ce privește drepturile omului.
Chair of the Subcommittee on Human Rights. - Mr President, I have some very good human rights news.
RomanianNoile norme sunt vești bune pentru Lituania, care are una dintre cele mai mari rate ale introducerii internetului din Europa.
The new rules are good news for Lithuania, which has one of the highest Internet penetration rates in Europe.
RomanianEste foarte îngrijorător să auzim, aproape la fiecare oră, vești despre o represiune în derulare în Minsk și în alte părți ale Belarusului.
It is very worrying to hear - almost hourly - news of ongoing repression in Minsk and other parts of Belarus.
RomanianExistă, de asemenea, și vești bune.
RomanianTrebuie să vă spun, sincer, că una dintre aceste vești bune este să se garanteze cetățenilor că ne ocupăm de siguranța acestora.
I must tell you, sincerely, that one of those items of good news is guaranteeing the public that we are taking care of their safety.
RomanianAl doilea punct este că vești tulburătoare sosesc din țările care se află în vecinătatea noastră îndepărtată: Bahrain, Siria și Yemen.
A second piece of information is that there is disturbing news coming from countries in our distant neighbourhood: Bahrain, Syria and Yemen.

Other dictionary words