"vi" English translation

RO

"vi" in English

volume_up
vi {pron.}

RO vi
volume_up
{pronoun}

vi (also: dumneavoastră, ţie)

Context sentences for "vi" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

RomanianApăsați orice tastă când vi se solicită aceasta și urmați instrucțiunile care apar.
Press any key when prompted to do so and follow any instructions that appear.
RomanianCând vi se solicită, apăsați orice tastă, apoi urmați instrucțiunile care apar.
When prompted, press any key, and then follow the instructions that appear.
RomanianApăsați orice tastă când vi se solicită aceasta, apoi urmați instrucțiunile care apar.
Press any key when prompted to do so, and then follow any instructions that appear.
RomanianAcest lucru vi se poate părea evident, dar în practică au existat numeroase dificultăţi.
This may sound obvious, but in practice, there have been innumerable difficulties.
RomanianDacă vi se solicită, tastați numărul fizic al canalului lipsă, apoi faceți clic pe Adăugare.
If prompted, type the physical number of the missing channel, and then click Add.
RomanianAtunci când vi se solicită, selectați Da pentru a începe descărcarea Listelor ghiduri.
When prompted, select Yes to begin downloading the Guide listings.
RomanianÎi mulțumesc pentru munca sa și cred că acesta vi se va adresa în curând.
I thank him for his work and I believe he will be speaking shortly.
RomanianSalvați fișierele aici în loc să le amplasați pe unități flash sau să vi le trimiteți prin e-mail.
Save files here instead of putting them on flash drives or emailing them to yourself.
RomanianCând vi se cere, introduceți ID-ul de instalare care este listat pe ecranul telefonului.
When prompted, enter the installation ID that's listed on your screen into your phone's keypad.
RomanianCând vi se cere să reporniți computerul, atingeți sau faceți clic pe Reporniți acum.
When prompted to restart your PC, tap or click Restart now.
RomanianCred că ne confruntăm cu o problemă de proporţionalitate, nu vi se pare?
I think there is an issue of proportionality here is there not?
RomanianTextul nu include nicio prevedere privind scutirile acordate producătorilor de vehicule Euro VI.
It includes almost nothing on the relief granted to the manufacturers of Euro VI vehicles.
RomanianDacă vi se solicită, apăsați orice tastă pentru a porni computerul de pe discul de reparare a sistemului.
If prompted, press any key to start the computer from the system repair disc.
RomanianPentru a vi se cere să introduceți o etichetă la importul imaginilor și al fișierelor video
Be prompted to enter a tag when importing pictures and videos
RomanianCând vi se solicită, completați formularul pentru versiunea de încercare și faceți clic pe Accept.
When prompted, fill out the form for the trial and click I accept.
RomanianVi s-a întâmplat vreodată să rămâneți fără baterie în mijlocul unei întâlniri importante sau al unui zbor lung?
Ever ran out of battery power in the middle of an important meeting or a long flight?
RomanianVi s-a întâmplat vreodată să rămâneți fără baterie în mijlocul unei întâlniri importante sau al unui zbor lung?
Ever run out of battery power in the middle of an important meeting or a long flight?
RomanianCând vi se solicită să inserați suportul amovibil, faceți clic pe OK.
When prompted to insert the removable media, click OK.
RomanianTastați cheia produsului Windows 7 când vi se cere, faceți clic pe Următorul, apoi urmați instrucțiunile.
Type your Windows 7 product key when prompted, click Next, and then follow the instructions.
RomanianDacă vi se solicită, apăsați orice tastă pentru a porni Windows de pe discul de instalare.
If your computer has preinstalled recovery options: