"vis" English translation

RO

"vis" in English

RO

vis {neuter}

volume_up
Înainte ca acest vis să devină coşmar, trebuie să oprim acest proces.
Before this dream turns into a nightmare, we must call a halt to this process.
Că respectul pentru libertatea religioasă este în continuare un vis?
That respect for religious freedom is still a dream?
Schimbările modale rămân un vis, departe de a deveni realitate.
Modal change remains a dream and is far from becoming reality.
Înainte ca acest vis să devină coşmar, trebuie să oprim acest proces.
Before this dream turns into a nightmare, we must call a halt to this process.
Trebuie să ne amintim că cetăţenii noştri ne vor susţine numai dacă le oferim o viziune, dacă le oferim un vis.
We must remember that we will carry our citizens with us only if we give them a vision: if we give them a dream.
Trebuie să ne amintim că înainte de a fi o piaţă, înainte de a fi o monedă, înainte de a fi un grup de instituţii, Uniunea Europeană - Uniunea noastră - a fost o viziune, un crez, un vis.
We need to remember that, before being a market, before being a currency, before being a set of institutions, the Union - our Union - was a vision, a belief, a dream.

Context sentences for "vis" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

RomanianSusţin pe deplin rezoluţia privind situaţia instrumentelor SIS II şi VIS.
I fully support the resolution on the situation as regards SIS II and VIS.
RomanianProblemele SIS II nu implică infrastructura pe care o împarte cu VIS.
The problems with SIS II do not involve the infrastructure that it shares with VIS.
RomanianUrmătorul punct pe ordinea de zi este declaraţia Comisiei privind evoluţia SIS II şi a VIS.
The next item is the Commission statement on the progress of SIS II and VIS.
RomanianPlasați pe desktop șase din peisajele sale de vis ireale cu această temă gratuită pentru Windows.
Put six of his surreal dreamscapes on your desktop with this free theme for Windows.
RomanianSe poate spune că VIS evoluează în mare măsură conform planului stabilit cu statele membre.
It can be said that VIS is going very much according to the plan agreed with the Member States.
RomanianRegretăm şi noi, bineînţeles, situaţia actuală a SIS II şi a VIS.
Of course, we also deplore the current situation with SIS II and VIS.
RomanianPentru a încheia întrebarea, ce garanţie avem că nu se va întâmpla acelaşi lucru cu sistemul VIS?
To simply conclude my question, what guarantee is there that we will not have the same story with the VIS system?
RomanianDoamnă preşedintă, doamnelor şi domnilor, permiteţi-mă să-mi exprim satisfacţia vis-a-vis de această dezbatere.
Madam President, ladies and gentlemen, allow me in turn to express my satisfaction with this debate.
RomanianDacă da, ce consecinţe va avea pentru VIS?
If this is the case, what implications will it have for the VIS?
RomanianDoar cu Excel, puteți urmări vânzările de prăjituri ale copilului sau propria schiță a unei mingi de fotbal de vis.
With Excel alone, you can keep track of your child's cookie sales or your own fantasy football draft.
RomanianSuma totală pe care Comisia a angajat-o deja pentru VIS până în acest moment este de cca 74,5 milioane de euro.
The total amount that the Commission has already committed to VIS so far is in the region of EUR 74.5 million.
RomanianÎn schimb, VIS a ajuns la un stadiu important.
VIS, for its part, has entered an important phase.
RomanianCu toate acestea, dacă reuşim cu VIS şi cu SIS II, vom echipa astfel Europa cu cel mai eficient sistem din lume.
However, if we succeed with VIS and SIS II, we will have equipped Europe with the most effective system in the world.
RomanianAceasta impune o monitorizare constantă de către Parlamentul European a progreselor privind înfiinţarea SIS II şi VIS.
This calls for constant monitoring by the European Parliament of progress in the establishment of SIS II and VIS.
RomanianPână acum, putem considera că VIS are o arhitectură solidă şi, de fapt, puţine erori, dar acestea pot fi corectate.
Until now, VIS can be thought of as having a sound architecture and, in fact, a few bugs, but ones that can be put right.
RomanianSunt încântată că am reuşit să finalizăm această chestiune, întrucât, personal, aş dori să renunţ la rolul de "doamna VIS”.
I am glad that we are putting this to bed as I personally feel that I wish to resign from being 'Mrs VIS' after this.
RomanianÎnsă, în paralel, statele membre trebuie, de asemenea, să îşi adapteze propriile sisteme naţionale, astfel încât să poată utiliza VIS.
However, in parallel to this, the Member States must also adapt their own national systems so that they can use VIS.
RomanianAstfel, în prezent efectuăm o analiză detaliată împreună cu statele membre pentru a stabili un nou calendar pentru lansarea VIS.
Thus, we are currently performing a detailed analysis with the Member States in order to set out a new timetable for the launch of VIS.
RomanianÎn ceea ce priveşte VIS, în aprilie 2009, executantul a demarat o serie de teste ale sistemului central pentru a evalua progresul realizat.
As regards VIS, in April 2009, the contractor began a series of tests on the central system in order to assess the progress made.
RomanianAmbele proiecte sunt vizate de acelaşi contract, prin urmare penalităţile sunt scăzute în mod egal din facturile pentru SIS II şi pentru VIS.
Both of these projects are governed by the same contract, so the penalties are deducted equally from the invoices for SIS II and for VIS.