"kalkyuleta" English translation

SW

"kalkyuleta" in English

kalkyuleta {noun}

SW kalkyuleta {noun}

kalkyuleta

Other dictionary words