"karibu" English translation

SW

"karibu" in English

EN

SW karibu

Context sentences for "karibu" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwahiliNa asilimia 20 ya matajiri wakubwa kabisa, wanachukua karibu asilimia 74.
And the richest 20 percent, they take out of that about 74 percent.
SwahiliTuliweza kudhibiti mfumuko bei kutoka asilimia 28 mpaka karibu asilimia 11.
We brought inflation down from 28 percent to about 11 percent.
SwahiliNiliangalia karibu nusu ya majengo ya mtaani kwetu yakiungua.
I watched nearly half of the buildings in my neighborhood burn down.
SwahiliKaribu hakuna mwingiliano, karibu hakuna mwingiliano.
the income distribution of the United States, 1970. Almost no overlap.
SwahiliNa asilimia 20 ya masikini zaidi, wanachukua karibu asilimia mbili.
And the poorest 20 percent, they take about two percent.
SwahiliHapa naweka umri wa kuishi wakati wa kuzaliwa, kuanzia miaka 30 katika nchi nyingine mpaka karibu miaka 70.
Here I put life expectancy at birth, from 30 years in some countries up to about 70 years.
SwahiliUwiano baina ya maisha ya watoto na pesa ni wa karibu sana.
The linearity is very strong between child survival and money.
SwahiliNingependa kuwarudisha nyuma mpaka karibu na mwaka 1960.
But I would like to bring you back to about here at 1960.
SwahiliShirika la ngu linafanya kazi kwa karibu sana na chuo kikuu cha Columbia na wengine ili kutoa mwanga kwa mabo haya.
My agency is working closely with Columbia University and others to shine a light on these issues.
SwahiliHunts Point ilikuwa ni jumuia iliyokuwa karibu na sehemu za kazi, lakini sasa wakazi hawana kazi wala nyumba za kwenda.
Hunts Point was formerly a walk-to-work community, but now residents had neither work nor home to walk to.
SwahiliNa ni mfumo ambao unaweza, kwa karibu au mbali, kujiunganisha na kufanyia kazi takwimu mbalimbali za picha.
This is Seadragon, and it's an environment in which you can either locally or remotely interact with vast amounts of visual data.
SwahiliHii ilitokea karibu na Krismas.

Other dictionary words