"sehemu" English translation

SW

"sehemu" in English

sehemu {adv.}
SW

sehemu {adverb}

Context sentences for "sehemu" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Swahilikwenye sehemu yenye ukubwa sawa na California.
The amount of a moderate-to-severe snow melting of an area equivalent to the size of California.
SwahiliKiwamba cha kihariri kimegawanywa katika sehemu mbili kuu.
for creating pop-up boxes containing text.
SwahiliHunts Point ilikuwa ni jumuia iliyokuwa karibu na sehemu za kazi, lakini sasa wakazi hawana kazi wala nyumba za kwenda.
Hunts Point was formerly a walk-to-work community, but now residents had neither work nor home to walk to.
SwahiliPicha zote zinaunganishwa pamoja, na zinafanya kitu kutokea ambacho ni kubwa zaidi ya jumla ya sehemu ndogondogo.
All of those photos become linked together, and they make something emergent that's greater than the sum of the parts.
SwahiliSehemu yetu ni jiji, na sio hifadhi ya mbuga.
Ours is a city, not a wilderness preserve.
SwahiliLakini kuna watu kila sehemu.