"teli" English translation

SW

"teli" in English

SW teli

teli (also: dhahabu)
teli (also: uzi)

Other dictionary words