"ädel" English translation


Did you mean: adel
SV

"ädel" in English

SV ädel
volume_up
{adjective}

1. general

ädel (also: gammal, ankommen, full, hög)
volume_up
high {adj.}
Jag vill endast tillägga att skyddet för jordbrukarna också är en ädel sak, och bör enligt vår mening ha högsta prioritet.
I will simply add that the farmers’ welfare is also a noble cause and, in our view, a high-priority cause.
Det låter så ädelt – en byrå för grundläggande rättigheter.
How high minded it sounds – a Fundamental Rights Agency.
Kampen mot alla former av rasism och främlingsfientlighet måste vara hård och skoningslös och reaktionen från detta parlament kan inte bli annat än upplyst och ädel.
The campaign against all forms of racism and xenophobia must be waged with determination and vigour, and a response made by this Parliament must be nothing less than dignified and high-minded.
ädel (also: adlig, fin, förnäm)
volume_up
noble {adj.}
Det skulle vara en ädel uppgift för Europeiska unionen att medverka till det.
If the European Union were to join them in this, that would be a noble endeavour.
Medkänsla är en ädel dygd även inom politiken, men enbart medkänsla räcker inte.
Sympathy is a noble virtue in politics too, but sympathy is not enough.
Detta är en ädel strävan, och som liberal stöder jag helhjärtat den utgångspunkten.
This is a noble-minded enterprise, to which I, as a Liberal, give my unqualified support.

2. formal

ädel (also: storsint)

Synonyms (Swedish) for "ädel":

ädel

Context sentences for "ädel" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishBolaget inriktar sig huvudsakligen på att hitta fyndigheter av guld och andra ädel- och basmetaller.
The company focuses primarily on finding deposits of gold and other precious and base metals.