"ägodel" English translation

SV

"ägodel" in English

volume_up
ägodel {comm. gen.}

SV ägodel
volume_up
{common gender}

volume_up
asset {noun}
Han har visat att han faktiskt inte är statens ägodel. Han är flera staters ägodel.
He has proven that he is not in fact a State asset: he is an asset of various States.
Slutligen, herr talman, sa Enrique Barón en gång i mitt land: ” Jag är statens ägodel.
Finally, Mr President, in my country Mr Barón once said: ‘ I am a State asset’.
Slutligen, herr talman, sa Enrique Barón en gång i mitt land: ”Jag är statens ägodel.”
Finally, Mr President, in my country Mr Barón once said: ‘I am a State asset’.
ägodel (also: lösegendom)
Var enda ägodel, varenda minne, allt du någonsin haft i ditt liv, borta på en sekund.
Every single possession, every memory, everything you've had your whole life gone in a second.
And this is my proudest possession.

Synonyms (Swedish) for "ägodel":

ägodel

Context sentences for "ägodel" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishVåld mot kvinnor i väpnade konflikter grundar sig till stor del på traditionella värderingar om kvinnan som en ägodel.
Violence against women in armed conflict is largely based on traditional views of women as property.