"årskurs" English translation

SV

"årskurs" in English

volume_up
årskurs {comm. gen.}
EN

SV årskurs
volume_up
{common gender}

årskurs (also: grad, nivå, steg, rang)
volume_up
grade {noun}
Fyra studentrepresentanter (två från vardera årskurs) Om förhinder att delta i möte utser deltagaren själv ersättare.
Four student representatives (two from each grade) If unable to attend the meeting appoints the entrant replacement.
So, what grade are you in, man?
För handledaren var det lite svårt att bedöma vart de låg kunskapsmässigt fastän de gick samma årskurs.
The supervisor was a little hard as they where on different levels althoug they were in the same grade.
årskurs (also: klass, skolklass)
volume_up
form {noun} [Brit.]

Synonyms (Swedish) for "årskurs":

årskurs
Swedish

Context sentences for "årskurs" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishUnder lärarutbildningen i Oxford har Mikaela undervisat i matematik i årskurs 7-9.
During the PGCE course in Oxford, Mikaela has taught mathematics in year 7-9.
SwedishSkulpturerna är gjorda av studenter årskurs 2 och detta var avslutningen på ett kursmoment.
The sculptures are made by second year students and this was the course final.
SwedishPå Hälsovägledarprogrammet har årskurs två genomfört kursen Hälsopromotion i projekt och entreprenörskap.
On Programme in Health Guidance has in year two completed the course in Health Promotion projects and entrepreneurship.
SwedishPå Hälsovägledarprogrammet har årskurs två genomfört kursen Hälsopromotion i projekt och entreprenörskap.
On the program Health Promotion, year two, have the students completed the course in Health Promotion, project and entrepreneurship.
SwedishAndreas Åkerblom, student i årskurs 3, berättar: - Det har varit långa dagar, vi har jobbat från tidig morgon till sent på kvällarna.
Andreas Åkerblom, students in his thrird year, says: - It has been a long workin days from early morning to late at night.
SwedishUnder utbildningen första år ges i huvudsak de teoretiska kunskaper som krävs för de projekt som ges i årskurs två.
During the first year of the course the emphasis is on theoretical knowledge that is required for the projects that are undertaken in year two.
SwedishHär kommer en livsglad tjej som började lärarprogrammet i höstas med inriktning lärare i årskurs F-3.
The requested article is available in the following languages.
SwedishStudenterna i Väg och vatten årskurs 1 och studenterna i högskoleexamen Samhällsbyggnad samt Bygg och anläggning var på studiebesök i Norge 21-23 maj.
Students in Civil Engineering Year 1, and students in Planning and Construction and was on study visit to Norway May 21 to 23
Swedishgå om en årskurs
Swedishgå om en årskurs
SwedishDärefter väljer du inriktning mot Malm & Mineral (eller Miljö & Vatten), efter årskurs två ökar inslaget av inriktningskurser för att helt dominera de två sista åren.
Then you select a focus on Ore & Mineral (or Environment & Water), after year two increases the element of specialization courses in order to completely dominate the last two years.
SwedishVi vill åter igen bjuda in elever i gymnasieskolans årskurs 3, lärare samt studie- och yrkesvägledare till en dag kring LTU:s civilingenjörsprogram i Industriell miljö- och processteknik.
We would again invite students in upper secondary school Year 3, teachers and guidance counselors to a day on LTUs engineering program in Industrial environmental and process technology.