"åter-" English translation


Did you mean: äter, äta
SV

"åter-" in English

SV åter-
volume_up
{adjective}

åter- (also: motsträvig, blyg, sen, generad)

Synonyms (Swedish) for "åter":

åter

Context sentences for "åter-" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishKommer ni att åter granska den kontinuerliga krympningspolitiken för jordbruket?
Will you re-examine the continuing policy of shrinkage imposed on agriculture?
SwedishNu ser vi åter en utveckling mot internationalisering, och det är också nödvändigt.
We now see another trend towards internationalisation, and this is also necessary.
SwedishMed det här kommandot kan du åter visa tabeller som har dolts med kommandot Dölj.
Use this command to display sheets that were previously hidden with the Hide command.
SwedishDet skapar åter en olikhet för våra medborgare som kommissionen inte skulle tillåta.
It means a new inequality for our citizens which the Commission must not tolerate.
SwedishDärför är det absolut nödvändigt att åter ge en kraftig impuls för miljön.
That is why it is so important to give the environment fresh impetus as an issue.
SwedishDet är också ett sätt att åter ge livet ett innehåll för miljontals européer.
It is also a way of restoring meaning to the lives of millions of Europeans.
SwedishTack så mycket, José Manuel Barroso, för att du åter med rätta framhöll det.
Thank you very much, Mr Barroso, you have rightly highlighted this issue once more.
SwedishVi sitter alltså efter ett år åter här och skulle kunna föra nästan samma debatt.
So, here we are a year on, and we could almost be having the same debate.
SwedishDet var Katherine Brewster...... som åter-aktiverade mig för att resa tillbaka tiden.
Katherine Brewster had me reactivated and sent through the time displacement field.
SwedishI december förra året kunde jag meddela er att Maltas ansökan åter hade aktiverats.
Last December I was able to inform you that Malta's application had been reactivated.
SwedishDet finns tusentals och åter tusentals stympade och miljoner fördrivna i Angola.
Angola has thousands and thousands of mutilated people and millions of displaced people.
SwedishGenom att denna gång angripa en domare bevisar terroristerna åter detta.
By attacking a judge this time, the terrorists are demonstrating this once more.
SwedishIdag har ett stort antal texter lagts fram för oss och åter andra är på väg.
Today, a large number of texts are being put to us, and there are yet others to come.
SwedishDetta är inte rätt tillfälle att åter analysera var och en av dessa artiklar.
Now is not the time to re-examine the articles one by one. We all know them very well.
SwedishHan kan inte fördriva så många albaner, som han sedan åter igen måste ta tillbaka.
He cannot drive out as many Albanians as he will have to allow to return.
SwedishJag anser att medborgare i ett land åter bör släppas in i sitt ursprungsland.
I believe that citizens of a country should be readmitted into their country of origin.
SwedishDärför måste den katastrofala onda cirkeln av lån, skulder och åter nya lån brytas.
This is why the disastrous vicious circle of loans, debts and new loans must be broken.
SwedishMan kommer sannolikt att föreslå rådet att åter balansera sina kriterier.
The Council would probably be well advised to adjust the balance of these criteria.
SwedishSå har jag i dag åter fått höra en hel del mer om humlens medicinska egenskaper.
And today, therefore, I have learned a good deal more about the medical qualities of hops.
SwedishMotorvägar och åter motorvägar, regionala flygplatser och åter regionala flygplatser!
Motorways and more motorways, regional airports and more regional airports!