"återblick" English translation

SV

"återblick" in English

volume_up
återblick {comm. gen.}

SV återblick
volume_up
{common gender}

Det är relativt liten mening med om jag får en återblick på det senaste sammanträdet nu; jag hade gärna velat höra det efter sammanträdets slut.
A review of the last meeting is of little use to me right now; I would have been very keen to hear it once the meeting was over.
En sådan återblick kan ge oss tillförsikt och hopp om att vi verkligen kan se optimistiskt på vår kontinents framtid.
At a time like now, when we are thinking about the future, that should prompt us to briefly review the past, as we have just done in commemorating Jean Monnet and Altiero Spinelli.
Jag vill ge en kort återblick av den senaste reformen.
. - (DE) Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, I would like to give a brief review of the last reform.
återblick (also: tillbakablick)
återblick
volume_up
retrospect {noun} (flashback)
återblick (also: tillbakablick)

Synonyms (Swedish) for "återblick":

återblick

Context sentences for "återblick" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishSlutligen en kort återblick på de ekonomiska aspekterna på Agenda 2000.
Lastly, I would like to make a brief comment on the financial aspects of Agenda 2000.
SwedishJag tillåter mig att ge en kort återblick.
That is something we are really pleased about.
SwedishDet var en återblick på en framgångsrik tid.
It was a look back at a time of success.
SwedishTillåt mig att ge er en kort återblick.
Please, take a brief look back with me.
SwedishEn sådan återblick kan ge oss tillförsikt och hopp om att vi verkligen kan se optimistiskt på vår kontinents framtid.
Looking back over the past in this way enables us to have confidence and hope that we really can be optimistic in looking forward to our continent’s future.
SwedishDet var en återblick.
SwedishHerr Vitorino påpekade med rätta att även en fördämning kan förstöras och att följderna kan vara förödande - det visar en återblick på andra världskriget.
Mr Vitorino rightly pointed out that even a dam can be destroyed, and the Second World War shows that the consequences can be devastating.
SwedishMed en återblick på rapportåret och, oundvikligen även det här året en aning, har vi fortfarande önskemål vad avser bankens kommunikationspolitik.
Looking back to the year the report was drawn up and - inevitably - this year to some extent, we still have a wish list with regard to the bank's communication policy.
SwedishJag kommer alldeles strax att redogöra för den typ av stöd som EU eventuellt skulle kunna erbjuda, men först hoppas jag ni låter mig göra en kort återblick på det som har hänt tidigare.
In a moment, I will talk about the kind of support the EU could possibly offer, but first, I hope you will allow me to give a brief retrospective of what has gone before.
SwedishJag kommer inte att glömma hur Johannes Paulus II i sitt tal vid Brandenburger Tor 1996 i en återblick sade att folk hade varit skilda från varandra genom murar och dödliga gränser.
I will not forget how John Paul II in his speech at the Brandenburg Gate in 1996 said, looking back, that people had been separated from one another by walls and lethal borders.
SwedishJag kommer alldeles strax att redogöra för den typ av stöd som EU eventuellt skulle kunna erbjuda, men först hoppas jag ni låter mig göra en kort återblick på det som har hänt tidigare.
Although the ongoing violence is causing us concern, the past few months have also created space for a coherent and unified stand on the part of the EU in its support for Iraq.