"ögonblickligen" English translation

SV

"ögonblickligen" in English

SV ögonblickligen
volume_up
{adverb}

ögonblickligen (also: omedelbart, genast)
Territoriella gränser håller i praktiken på att bli meningslösa då ofantliga mängder information sprids nästan ögonblickligen sprids över världen.
Territorial boundaries are becoming practically meaningless as enormous amounts of information are spreading throughout the world almost instantaneously.
ögonblickligen (also: på en gång, omedelbart, genast)

Synonyms (Swedish) for "ögonblickligen":

ögonblickligen

Context sentences for "ögonblickligen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishVissa personer kanske inte ögonblickligen ser dessa förändringar som en förenkling.
Some people may not immediately perhaps see the changes as a simplification.
SwedishOm så är fallet föreslår jag ögonblickligen att vi från och med den dagen endast talar engelska i parlamentet också.
If that is the case, I immediately propose that from that moment onwards, we only speak English in Parliament as well.
SwedishVad är det för en syn på demokrati, att vi skall lägga av ögonblickligen därför att det irländska folket sade nej?
What kind of view of democracy is it that says that we should pack it in for the moment because the Irish people said no?
SwedishFå iväg arken härifrån ögonblickligen.
Get the Ark away from this place immediately.
SwedishDet finns bara en enda sak vi kan göra, och det är att ögonblickligen ge humanitär hjälp, eftersom det råder hungersnöd där nu.
There is just one thing we can do and that is to grant humanitarian aid immediately in view of the present famine.
SwedishNu är det så att inget av dessa mål har en möjlighet att uppnås om allt inte görs ögonblickligen för att bromsa den kris som är fredsprocessens hittills allvarligaste.
Now, there is no chance of achieving these objectives unless urgent and comprehensive action is taken to end the unprecedentedly grave crisis in the peace process.
SwedishDe accepterar och förstår att likriktningen inte kan ske ögonblickligen, men de går inte med på att den fortsatta harmoniseringen inte vidareutvecklas på ett resolut och kontinuerligt sätt.
They accept and understand that the rates cannot be standardised immediately, but they will not accept that we are not pushing for greater harmonisation.
SwedishVi lämnade ögonblickligen in en förnyad begäran om aktinsyn, men tjänstemännen kom fram till att det inte ens med stöd av de nya reglerna fanns något att utlämna.
We were right there with a renewed request to scrutinise the documentation, but the officials discovered that there was nothing to be made available on the basis of the new rules, either.
SwedishJag kan konstatera att ni i alla fall har rört er något i riktning mot en politik som innebär att smitta och vaccinering inte ögonblickligen leder till uppröjning.
Commissioner, I notice that you have in any event made some moves towards a policy whereby infection and vaccination do not immediately lead to the removal from farms.
SwedishNågra av deras ersättare kungjorde ögonblickligen servilt att man inte skulle trycka något mer arbete av litterära kritiker mot den till synes okränkbara vitryska statschefen.
A number of those who replaced them immediately announced slavishly that they would no longer publish any work by journalistic critics of the apparently untouchable Belarussian Head of State.