"örfil" English translation

SV

"örfil" in English

volume_up
örfil {comm. gen.}

SV örfil
volume_up
{common gender}

örfil (also: slag, kritik, smäll, förolämpning)
volume_up
slap {noun}
Förlikningsresultatet som vi idag diskuterar är en rungande örfil åt kommissionsledamot Bangemann.
Mr President, ladies and gentlemen, the result of the conciliation procedure is a resounding slap in the face for Commissioner Bangemann.
Du sade då - jag kan ta fram protokollet än en gång - att detta beslut är en örfil för Bangemann.
You said at the time - I can still produce the Minutes - this resolution is a slap in the face for Mr Bangemann.
Därför är det min förhoppning att vi i morgon faktiskt skall ge ministerrådet en örfil genom att enhälligt bekräfta de fyra ändringsförslagen för föredraganden.
I therefore hope that, tomorrow, we will actually slap the Council of Ministers in the face by unanimously affirming the rapporteur's four amendments.
örfil (also: manschett)
volume_up
cuff {noun}
örfil
volume_up
bitch slap {noun} [coll.]
örfil (also: smäll)
volume_up
clout {noun} [coll.]

Synonyms (Swedish) for "örfil":

örfil
Swedish

Context sentences for "örfil" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDet vi frågar oss är om ministerrådet kommer att dela ut en offentlig örfil även i det fallet.
What we wonder is whether the Council of Ministers will administer a public reprimand here too.
SwedishOK, om det var så, tänk då nu efter, om ni inte själva givit er en rungande örfil.
OK, if that was what happened, maybe you should be wondering whether you might not have boxed your own ears.
SwedishDe gynnades av en nedgång i eurons värde, men fick inom några dagar vända andra kinden till för att ta emot en örfil i form av rekordhöga oljepriser.
However, while benefiting from a fall in the euro, they were turning the other cheek within days to be hit with record high oil prices.
SwedishFramför allt inte då när jag i en nyhetssändning tvingats lyssna till Roth-Behrendt när hon sade: nu har kommissionär Bangemann fått en rungande örfil.
Especially not when I have had to listen to Mrs Roth-Berendt saying on a news broadcast, ' Well, Commissioner Bangemann has had his ears boxed. '
SwedishFör ett tag sedan fick Irland en rejäl örfil då landet ännu en gång stimulerade en nästan överhettad ekonomi, vilket bland annat bidrog till en hög inflation.
Some time ago, Ireland was severely punished when it gave another stimulus to an almost overheated economy, contributing further to high inflation.
SwedishEndast i mycket särskilda undantagsfall, som när någonting verkligen går snett i ett land, öppnar Ekofin-rådet sina dörrar och skingrar dimridån och ger vederbörande kollega en offentlig örfil.
Only very exceptionally, when things are really getting out of hand in one country, does Ecofin open its doors, does the smokescreen lift and does the colleague concerned get a public reprimand.