SV överdriva
volume_up
[överdrev|har överdrivit] {verb}

1. general

Jag tänker inte överdriva, och jag tackar för er generositet.
I shall not exaggerate, and thank you for your generosity.
Å andra sidan skall man inte heller överdriva svårigheterna.
On the other hand, we should not exaggerate either.
Vi får emellertid inte överdriva dess betydelse.
However, we must not exaggerate the importance of this.
Jag tycker också att det är trevligt med julstämning, men vi ska inte överdriva.
I am also in favour of the Christmas spirit, but we should not overdo it.
We must not overdo it, however, ladies and gentlemen.
Min begäran är dock att ni inte ska överdriva saker och ting.
My request, however, is that you do not overdo things.
Det är svårt att överdriva vikten av brådskande åtgärder i Johannesburg.
It is hard to overstate the importance of urgent action at Johannesburg.
Det är svårt att överdriva den skada detta har orsakat.
It is difficult to overstate the damage this has caused.
Det är svårt att överdriva förödelsen.
It's hard to overstate the destruction.
överdriva (also: överblåsa)
överdriva (also: spela över)

2. business

Det är svårt att överdriva vikten av brådskande åtgärder i Johannesburg.
It is hard to overstate the importance of urgent action at Johannesburg.
Det är svårt att överdriva den skada detta har orsakat.
It is difficult to overstate the damage this has caused.
Det är svårt att överdriva förödelsen.
It's hard to overstate the destruction.

Synonyms (Swedish) for "överdriva":

överdriva

Context sentences for "överdriva" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDe som kallar det en modern form av slaveri kan inte anklagas för att överdriva.
Those who call it a modern form of slavery cannot be accused of exaggeration.
SwedishMan kan utan att överdriva påstå att 1998 kommer att gå till unionens historia.
Without exaggeration, we can say that 1998 will enter into the history of the Union.
SwedishSåledes skall vi inte generellt sett överdriva de kemiska produkterna i allmänhet.
Therefore, we must not go too far as regards chemical products in general.
SwedishJag tror att vi utan att överdriva kan säga att den har varit en framgång.
I think we can say without exaggeration that it has been a success.
SwedishJag tror att vi spelade en viktig roll, utan att överdriva våra möjligheter till agerande.
I think that we played a useful role, without exaggerating what we were capable of doing.
SwedishDet är inte att överdriva att hävda att pengar slängs ut genom dörrar och fönster i "Europa ".
It is no exaggeration to say that in 'Europe' money is being thrown out of the window.
SwedishDet är inte att överdriva att hävda att pengar slängs ut genom dörrar och fönster i " Europa ".
It is no exaggeration to say that in 'Europe ' money is being thrown out of the window.
SwedishMen att kalla det en handlingsplan vore kanske att överdriva en aning.
However, it may be exaggerating slightly to describe it in that way.
SwedishHär måste jag också påpeka att vi inte får överdriva problemet.
In this matter, I should also add that we must not inflate the issue.
SwedishEmellertid måste vi vara försiktiga och försöka att inte överdriva det som kan uppnås på kort sikt.
However, we need to be careful not to try to overstep what is achievable in the short term.
SwedishDet skulle verkligen vara att överdriva de samhällsomfattande tjänsterna.
That would truly make a mockery of the universal service.
SwedishPrecis som skickliga skådespelare på teatern bör duktiga politiker inte överdriva i orostider.
Just like good actors in the theatre, good politicians should not overact at times of turbulence.
SwedishDet är viktigt att våra produkter är säkra, men vi får inte överdriva med drastiska åtgärder.
It is important that our products are safe, but we should not go over the top with extreme actions.
SwedishDenna automatiska identifikation med våra intressen är förbi, men vi får ändå inte överdriva detta.
This automatic identification with our interests is over, although this is no cause for alarm.
SwedishEU-ekonomin påverkas följaktligen, men det är viktigt att inte överdriva omfattningen av detta.
There is therefore an impact on the European economy, but the extent of it should not be exaggerated.
SwedishLösningarna är dock inte enkla och vi får inte överdriva.
However, the solutions are not simple, and we should not overact.
SwedishDet är inte fråga om att överdriva eller ej: antingen är det sant eller också inte, det är allt.
There is no question of exaggerating or not exaggerating: either it is true or it is not true, that is all.
SwedishBetydelsen av att ingå ett fungerande frihandelsvtal går inte att överdriva.
Madam President, the importance of concluding a properly functioning free trade agreement cannot be overstated.
SwedishJag skulle överdriva om jag sade att vi ser fram emot kommissionens lagstiftningsförslag.
Mr President, I would be exaggerating if I said that we cannot wait for the Commission' s legislative proposals.
SwedishKonsumenterna vill veta att de inte intar överdriva mängder rester av antibiotika i samband med att de äter kött.
Consumers want to know that they are not ingesting excessive residues of antibiotics when they eat meat.