"översätta" English translation

SV

"översätta" in English

SV översätta
volume_up
[översatte|har översatt] {verb}

Kom ihåg att skämt är svåra att översätta och tala med tolkarna.
Remember that jokes are difficult to translate, and talk to the interpreters.
PPE är lätt att översätta, men DE verkar stå för europeisk förvirring.
PPE is easy to translate, but DE seems to us to stand for European confusion.
Det pågår ett projekt att översätta svensk lag till andra språk.
There is an ongoing project to translate Swedish law into other languages.
översätta (also: tolka, uttolka)
Jag skall översätta dem inte lexikaliskt, inte språkligt men begripligt.
I interpret them them not as they are, not in terms of their words, but in terms of their meaning.

Synonyms (Swedish) for "översätta":

översätta

Context sentences for "översätta" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishPPE är lätt att översätta, men DE verkar stå för europeisk förvirring.
PPE is easy to translate, but DE seems to us to stand for European confusion.
SwedishJag ska översätta den ordagrant så får ni se varför ingen översätter den på det sättet.
I am going to translate it literally and you will see why no one translates it that way.
SwedishEftersom jag själv måste översätta det till walesiska här i kammaren för närvarande säger jag:
To translate that into Welsh myself as I have to do in this Chamber at present:
SwedishEftersom jag själv måste översätta det till walesiska här i kammaren för närvarande säger jag:
We want a Europe where nations like Wales can play a full part in their own right.
SwedishNu är det upp till politikerna att översätta denna debatt till enighet och kompromiss.
It is now up to the politicians to translate this debate into a consensus and a compromise.
SwedishKom ihåg att skämt är svåra att översätta och tala med tolkarna.
Remember that jokes are difficult to translate, and talk to the interpreters.
SwedishDet pågår ett projekt att översätta svensk lag till andra språk.
There is an ongoing project to translate Swedish law into other languages.
SwedishDe klarade av att översätta det i nästan samma takt!
My compliments to the interpreters on keeping up with the speaker!
SwedishJag skall översätta dem inte lexikaliskt, inte språkligt men begripligt.
I interpret them them not as they are, not in terms of their words, but in terms of their meaning.
SwedishSkyldigheten att översätta en begäran om stöd myndigheter emellan måste bli flexiblare.
The obligation to translate requests for assistance between authorities must be made more flexible.
SwedishEtt generellt problem är att översätta forskningsresultat till konkreta åtgärder, menar Tomas Faresjö.
A general problem is translating research results into concrete measures, Faresjö argues.
SwedishInformation för dig som vill använda eller översätta EU-publikationer.
Guidance if you want to re-use or translate EU publications
SwedishNaturligtvis bevisar man detta engagemang i att översätta dessa åtaganden till praktisk politik.
Of course the proof is in the commitment in translating those obligations into practical policies.
SwedishJag vet inte om det går särskilt bra att översätta, men han sa ordagrant ”inget brott överhuvudtaget”.
I do not know if they translate well, but they said these exact words, 'no crime whatsoever'.
SwedishOm du vill ta bort översättningsfältet permanent utan att översätta den aktuella webbsidan klickar du på Nej.
To dismiss the translation bar without translating the page, click Nope.
SwedishOm du använder Översätt ofta kan du välja att översätta sidor automatiskt.
You can update your automatic translation preferences in the Toolbar Options windowby clicking the wrench icon.
SwedishDet kanske inte går att översätta så bra till alla språk, men på engelska har det en utmärkt klang.
Perhaps it does not translate well into all languages, but in English it is an excellent sound bite.
SwedishHur kan vi nu översätta den rollen i effektiv fredsmedling?
How can we translate this role into effective peace mediation?
SwedishPå tal om detta, visste du att du kan översätta webbplatser som är skrivna på andra språk än ditt eget?
While we're on the subject, did you know that you can translate sites written in other languages?
Swedish2 ”översättning av skönlitteratur” för att översätta ett verk av Shakespeare till bretonska?
2 (‘Literary Translation Projects’) of the Culture Programme to translate a work by Shakespeare into Breton?