"aktualisering" English translation

SV

"aktualisering" in English

EN

SV aktualisering
volume_up
{common gender}

aktualisering (also: uppdatering)
volume_up
update {noun}
All aktualisering av den listan skall ske genom kommittéförfarande.
Any updating of that list would be accomplished by comitology.
Some updating is needed.
För det andra skall det göras en översyn och aktualisering av förteckningen över allergena ingredienser, med syfte att ta hänsyn till de vetenskapliga framstegen.
Second, the review and update of the list of allergenic ingredients to reflect scientific advances.

Context sentences for "aktualisering" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishAll aktualisering av den listan skall ske genom kommittéförfarande.
Any updating of that list would be accomplished by comitology.
SwedishEn aktualisering är nödvändig.
SwedishUppförandekodexen uppfyller sedan 1989 en viktig funktion, men det fanns anledning till ytterligare förbättring och aktualisering.
The code of conduct has been fulfilling an important function since 1989, but there was cause for further improvement and for bringing it up to date.
SwedishProblemet är urgammalt, och genom detta förslag till aktualisering av förordningen säger kommissionen tydligt att vi måste lämna detta system med stöd till tobak.
The problem dates back a long way and the Commission is using this proposal for updating the regulation to clearly say that we must move away from the system of tobacco subsidies.
SwedishVi kommer alltså att föreslå en aktualisering av partnerskapet med Turkiet inför anslutningen först nästa år, och i det sammanhanget också avge den bedömning som ni utber er.
We will therefore be proposing the updating of the accession partnership with Turkey only next year and will produce the assessment you have asked for in that context.