"allmän helgdag" English translation

SV

"allmän helgdag" in English

SV allmän helgdag
volume_up
{common gender}

allmän helgdag
volume_up
bank holiday {noun} [Brit.]

Similar translations for "allmän helgdag" in English

allmän noun
English
allmän adjective
helgdag noun

Context sentences for "allmän helgdag" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Swedish– Europadagen som en allmän helgdag i hela EU
– Europe Day as a public holiday throughout the EU;
SwedishSom belgisk parlamentsledamot var det ett verkligt nöje för mig att få komma hit för att arbeta på en allmän helgdag.
Madam President, as a Belgian Member of this House, it was a real pleasure for me to come here to work on a public holiday.
SwedishJag noterar med tacksamhet att Belgien i dag håller en allmän helgdag för att hedra de miljontals människor som dog i första och andra världskriget.
Madam President, I note with gratitude that today is a public holiday in Belgium to commemorate the millions that died in two world wars.
SwedishSistnämnda dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
The last mentioned day may not be a Sunday, other Public Holiday, Saturday, Midsummer Eve, Christmas Eve or New Year’s Eve and may not fall earlier than the fifth workday before the Meeting.