"allt är tillåtet" English translation

SV

"allt är tillåtet" in English

SV

allt är tillåtet [example]

volume_up
allt är tillåtet
Även om jag personligen anser att allt är tillåtet i en politisk debatt tycker jag inte att förtal är acceptabelt.
Although I personally believe that anything goes in political debate, I do not believe that slander is acceptable.
Besattheten av säkerhet undergräver samarbetet och leder till en inrikespolitik där ”allt är tillåtet”: från kärnfusion till inriktning på biobränslen.
The obsession with security undermines cooperation and leads to an 'anything goes' internal policy: from nuclear fusion to reliance on biofuels.
Statsterritoriets okränkbarhet är inte ett teoretiskt koncept, utan ett praktiskt: ett koncept där integriteten innebär att territoriet som helhet skall säkerställas, inte att allt är tillåtet.
Territorial integrity is not a theory: it is a practical concept in which integrity means that the entire territory is guaranteed, not that anything goes.

Similar translations for "allt är tillåtet" in English

allt noun
English
allt adjective
English
allt pronoun
är verb
English
vara noun
vara verb
tillåtet adverb
år noun
English

Context sentences for "allt är tillåtet" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishAllt är tillåtet, det finns ingen domare och förloraren får inte betalt.
It's no holds barred Texas-rules, no referee and no pay cheque for the loser.
SwedishAllt är tillåtet så länge den olönsamma bananindustrin på öar som Franska Guyana, Azorerna och Kanarieöarna skyddas.
Everything is permitted as long as the unprofitable banana industry on islands such as French Guiana, the Azores and the Canary Islands is protected.
SwedishAllt är tillåtet i krig och kärlek, och jag inser att den ärade ledamotens tal, som jag sa, speglar hans passion för denna fråga.
All is fair in love and war and I recognise that the honourable Member's speech was, as I said, a reflection of the passion that he feels about this subject.
SwedishAllt är tillåtet i krig och kärlek, och jag inser att den ärade ledamotens tal, som jag sa, speglar hans passion för denna fråga.
Mr President, for three years the Parliament has blocked the association agreement with Pakistan to encourage that country's return to democracy and the observance of human rights.