"allt gott" English translation

SV

"allt gott" in English

SV allt gott
volume_up
{interjection}

allt gott (also: allt väl)
Jag önskar er, herr ordförande, allt gott både personligen och politiskt.
Mr President, I wish you all the best, both personally and politically.
Jag gratulerar dig, president José Ramos-Horta, och önskar ditt land och ditt folk allt gott.
Congratulations to you, Mr President, and all the best to your country and your people.
Jag tackar henne och önskar henne allt gott i framtiden.
I would like to thank her and wish her all the best for the future.

Similar translations for "allt gott" in English

allt noun
English
allt adjective
English
allt pronoun
gott adjective
gott adverb
English

Context sentences for "allt gott" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishJag är säker på att ni önskas allt gott av många kolleger vid er pensionering.
I am sure you have the best wishes of many colleagues in your retirement.
SwedishJag önskar delegationen allt gott under återstoden av deras vistelse i Europeiska unionen.
I wish the delegation well for the remainder of their stay in the European Union.
SwedishÄven de som inte kommer tillbaka vill jag önska allt gott i framtiden!
And to those who are not returning, I also send my best wishes for the future.
SwedishJag unnar Burma allt gott och jag hoppas att det som vi här idag gör är till någon hjälp.
I wish Burma well, and I hope that our actions here today will do some good.
SwedishOm min oro, och deras som stöder den, är obefogad är allt gott och väl.
If my fears and those of its supporters are ill-founded there is no problem.
SwedishJag vill tacka alla och framför allt önska er allt gott och att ni kommer tillbaka!
I should like to thank everyone, and above all to wish you well and hope that you will be back!
SwedishVi önskar de nya medlemsstaterna allt gott, och vi önskar er lycka till med ert ordförandeskap.
We wish the new Member States well, and we wish you well in your presidency.
SwedishJag önskar honom allt gott – kör försiktigt, herr kommissionär!
Mr President, I should like to thank Commissioner Patten for the work he has done.
SwedishSå långt är allt gott och väl men resultatet av rådsmötet var mindre tillfredsställande.
That is all well and good, but the result of this Council meeting was not very satisfactory.
SwedishDet engelska ordförandeskapet börjar med allas önskningar om allt gott.
The British Presidency takes office with the good wishes of us all, for the good of us all.
SwedishJag vill tacka kollegerna för det angenäma samarbetet, och jag önskar alla allt gott.
I would like to thank the fellow MEPs for their kind cooperation and wish them all every success.
SwedishVi ska gå vidare med vårt arbete och önskar vår tidigare kollega allt gott och lycka till.
We will continue with our work, wishing our former colleague very best wishes and good luck.
SwedishJag kommer ihåg den tiden när så gott som allt jordbruk var biodynamiskt.
I remember the time when nearly all farming was organic.
SwedishNågon som har arbetat för Europaparlamentet i 36 år förtjänar allt gott från parlamentet.
Anyone who has worked for the European Parliament for 36 years deserves well of the European Parliament.
SwedishAllt gott och väl men gång på gång kringgår man en viktig fråga.
Time and again, an important question is overlooked, however.
SwedishSå långt är allt gott och väl, bortsett från vissa inflationsdrivande avrundningar uppåt.
So far so good, with little inflationary rounding-up.
SwedishOm yrkeskåren utför det som krävs, är allt gott och väl.
If the professional body does what is required, all well and good.
SwedishAllt detta är gott och väl, men vi måste se till fakta ...
That is all very well and good, but you must face the facts ...
SwedishSå långt är allt gott och väl, men detta är inte hela bilden.
So far so good, but that is not the full picture.
SwedishVi önskar er och hela kommissionskollegiet allt gott.
We wish you and the whole College of Commissioners well.