"alltid" English translation

SV

"alltid" in English

SV alltid
volume_up
{adverb}

alltid (also: jämt)
volume_up
always {adv.} (constantly, perpetually)
Krig är alltid ett misslyckande och de största offren är alltid oskyldiga civila!
War is always a failure in which the first victims are always innocent people.
De sårbara är inte alltid de unga och de unga är inte alltid de sårbara.
The vulnerable are not always the young and the young are not always the vulnerable.
Segraren har inte alltid rätt även om de alltid försöker bevisa att de har rätt.
The victor is not always right, although they always try to prove they are right.
Och jag som alltid har trott att kommissionären ville försöka frälsa världen!
And all that time I thought the Commissioner was out there trying to save the world!
It is impossible to please all the people all the time; compromises must always be made.
Det är förlorat för alltid på havets botten...
It is lost for all of time in a sea...
alltid (also: någonsin, nånsin)
volume_up
ever {adv.}
Fiskeriutskottet har som alltid, till sin eviga skam, godkänt avtalet.
As ever, to its eternal shame, the Committee on Fisheries approved this agreement.
Parlamentet är som alltid mycket hjälpsamt och kreativt i detta avseende.
Parliament, as ever, is immensely helpful with this creativity.
Dessa frågor är alltid med i våra förbindelser med de turkiska myndigheterna.
Those issues are ever present in our dealings with Turkish authorities.
alltid
Jag vill alltid bära med mig, i hjärtat, nyckelordet från olympiaden – passion.
I want to carry in my heart forever the key word of the Olympics -- passion.
Men hade de låst dörrarna och hållt kvar oss, bokstavligen, för alltid hade det hänt.
Except if they locked the doors and kept us here literally forever, that would happen.
Den frihetslängtan som varje nation känner kan inte undertryckas för alltid.
The desire for freedom of any nation cannot be suppressed forever.
alltid
volume_up
anyways {adv.} [coll.]

Synonyms (Swedish) for "alltid":

alltid

Context sentences for "alltid" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishVarför tilltror vi oss inte att stå för det som vi alltid förkunnar i valtalen?
Why do we not dare to stand by what we keep announcing in our campaign speeches?
SwedishDessutom får vi inte heller glömma att EU alltid fungerar som ett skyltfönster.
Besides, we must not forget that the EU invariably serves as a shop window too.
SwedishOm vi alltid håller detta i minnet kommer vi att kunna infria deras förväntningar.
If we keep this in mind at all times, we will be able to meet their expectations.
SwedishMen vi som parlament måste också gå till oss själva, ty vi kräver alltid rapporter.
Mind you, Parliament cannot talk, because we are constantly calling for reports.
SwedishVi gör alltid det bästa för klienterna som vi arbetar för. ~~~ Här är din nya bil.
Here's our new car: It gets great gas mileage, it has leather seats, buy our car.
SwedishDet vi såg var inte alltid goda exempel på att det finns en vilja att lösa krisen.
What we saw was not in every case a good example of a will to resolve the crisis.
SwedishHampa kommer dock inte alltid från Indien och den här sorten går inte att röka.
But Indian hemp is not the only type of hemp, and not all types can be smoked.
SwedishOch hon skrev: "Rädda en man från att drunkna, och han är för alltid ditt ansvar."
And she said, "Save a man from drowning, you are responsible to him for life."
SwedishKommissionen måste därför se till att parlamentet alltid är engagerat i processen.
That is why the Commission must continue to involve Parliament in the process.
SwedishDen historiska inriktningen att skapa fred och enighet måste alltid välkomnas.
The historic direction of peace-making and agreement must at any rate be welcomed.
SwedishMen det kan alltid komma ett hot i fråga om förenligheten med den inre marknaden.
But there may still be a threat from seeking compatibility with the internal market.
SwedishDetta är den fråga som alltid måste besvaras, och vi kommer att besvara den.
That is the question that must be answered in all cases, and answer it we will.
SwedishDetta är ett exempel på samma affärsinriktade strategi som alltid tillämpas.
Is that not a paradox, to kill animals in order to ‘ humanely’ kill other animals?
SwedishVarför behöver vissa medlemsstater inte alltid tillämpa gemenskapslagstiftningen?
Why are certain Member States still not implementing Community legislation?
SwedishVi försöker alltid att främja och lyfta fram dessa värderingar genom politisk dialog.
We constantly attempt to promote and push these values through political dialogue.
SwedishDet lönar sig alltid att tänka över det.
That is putting it very simply, but it is certainly worth thinking about.
SwedishDetta måste alltid finnas med i diskussionen om en europeisk försvarsindustri.
This should be a constant element in any discussion on the European defence industry.
SwedishDet är ett väl genomfört arbete som alltid när det kommer från undersökningskommittén.
It is a good report that reflects the good work done by the Committee of Inquiry.
SwedishSom alltid vid ärenden som strider mot varandra är denna uppgift svår att lösa.
Like all self-contradictory questions, this is a difficult one to resolve.
SwedishI detta hänseende har kommissionen och parlamentet alltid varit starkt allierade.
The European Union is also the main contributor to the Least Developed Countries Fund.