"amortering" English translation

SV

"amortering" in English

volume_up
amortering {comm. gen.}
SV

amortering {common gender}

volume_up
1. general
amortering (also: avbetalning, amorteringsbelopp)
Beräknar avskrivningsbeloppet för en avräkningsperiod som linjär amortering.
Calculates the amount of depreciation for a settlement period as linear amortization.
För alla ovanstående alternativ gäller att det måste finnas ett senaste datum då amorteringarna skall påbörjas.
In all cases, a latest date must be set for the commencement of the amortizations.
2. economics
amortering (also: avbetalning, avbetalningstermin)
Vid en kreditsumma på 120 000 valutaenheter med två års löptid och amortering månadsvis, med en räntesats på 12% efterfrågas hur höga räntorna är efter 1,5 år.
For a credit amount of 120,000 currency units with a two-year term and monthly installments, at an interest rate of 12 % the level of interest after 1.5 years is required.
amortering (also: avbetalning, avbetalningstermin)

Synonyms (Swedish) for "amortering":

amortering

Context sentences for "amortering" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishVid en kreditsumma på 120 000 valutaenheter med två års löptid och amortering månadsvis, med en räntesats på 12% efterfrågas hur höga räntorna är efter 1,5 år.
For a credit amount of 120,000 currency units with a two-year term and monthly installments, at an interest rate of 12 % the level of interest after 1.5 years is required.