"ampicillin" English translation

SV

"ampicillin" in English

EN

"ampicillin" in Swedish

SV

ampicillin {neuter}

volume_up
1. medicine
ampicillin
Detta kan innebära att ampicillin permanent går förlorat som läkemedel.
This could mean that ampicillin will be forever lost as a treatment for disease.
Har Ni t ex konkret frågat de vetenskapliga utskotten vad ampicillin-resistens innebär, eller kanske hur en antibiotikagen kan fungera som märkgen?
Did you specifically ask the scientific committees, for example, what ampicillin resistance means, or perhaps how an antibiotic gene can act as a marker gene?
Tyskland, Luxemburg och Österrike har föregått med gott exempel genom att förbjuda Novartis majs som innehåller en gen som är resistent mot ampicillin, en antibiotikasort med stort spektrum.
Germany, Luxembourg and Austria have shown the way by banning Novartis maize, which has a gene which is resistant to ampicillin, a wide spectrum antibiotic.
EN

ampicillin {noun}

volume_up
1. medicine
This could mean that ampicillin will be forever lost as a treatment for disease.
Detta kan innebära att ampicillin permanent går förlorat som läkemedel.
Did you specifically ask the scientific committees, for example, what ampicillin resistance means, or perhaps how an antibiotic gene can act as a marker gene?
Har Ni t ex konkret frågat de vetenskapliga utskotten vad ampicillin-resistens innebär, eller kanske hur en antibiotikagen kan fungera som märkgen?
Germany, Luxembourg and Austria have shown the way by banning Novartis maize, which has a gene which is resistant to ampicillin, a wide spectrum antibiotic.
Tyskland, Luxemburg och Österrike har föregått med gott exempel genom att förbjuda Novartis majs som innehåller en gen som är resistent mot ampicillin, en antibiotikasort med stort spektrum.

Synonyms (English) for "ampicillin":

ampicillin