"ande" English translation


Did you mean: ände
SV

"ande" in English

volume_up
ande {comm. gen.}
EN

"and" in Swedish

volume_up
and {conj.}
SV

SV ande
volume_up
{common gender}

volume_up
genie {noun}
Deras ocensurerade fantasi kommer att kunna stoppa tillbaka den byråkratiska ande som vill förstöra demokratin i sin flaska.
Their uncensored imagination will be able to put the bureaucratic genie which aims to destroy democracy back in its bottle.
Allt detta är så dåligt att det faktiskt är riktigt bra, eftersom folkopinionens ande nu oåterkalleligen är ute ur flaskan.
This is all so bad that it is really very good because the genie of public opinion is now firmly out of the bottle.
Eftersom jag inte kunde definiera min kropps position i rymden kände jag mig enorm och expansiv, som en ande som just befriats ur sin flaska.
Because I could not identify the position of my body in space, I felt enormous and expansive, like a genie just liberated from her bottle.
ande (also: alkohol, gnista, fart, spöke)
volume_up
spirit {noun}
Tror du den 8: e Ande grejen fungerar mot skuggvarelserna?
You think this 8th spirit stuff is going to work and chase out all the phantoms?
Den helige Franciskus av Assisis ande finns närvarande i kammaren.
The spirit of Saint Francis of Assisi is present in this Chamber.
Det verkar som den 8: e Anden är en skuggvarelses Ande.
We suggest that the 8th spirit is a phantom spirit.
ande (also: tillvaro, existens, varelse, natur)
volume_up
being {noun}
" Religionen är den betryckta skapelsens suckan, en hjärtlös världs hjärta, och det andlösa tillståndets ande.
" Religion is the sigh of the oppressed creature, the heart of a heartless world and the soul of soulless conditions.
"Religionen är den betryckta skapelsens suckan, en hjärtlös världs hjärta, och det andlösa tillståndets ande.
"Religion is the sigh of the oppressed creature, the heart of a heartless world and the soul of soulless conditions.
volume_up
mind {noun}
ande (also: gengångare, vålnad)
volume_up
wraith {noun}

Synonyms (Swedish) for "ande":

ande

Context sentences for "ande" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDe finns till och med här i parlamentet, propagandisterna för denna onda ande.
They are even here in this House: those propagandists of this demon.
SwedishMen jag tror också att Europas ande är en annan. Den är grekisk-kristen.
I also believe that the nature of Europe is rather different, as it is Graeco-Christian.
SwedishJag tror att islam kommer att förbli sin egen ande trogen.
I do not think that Islam will betray its own nature in this way.
SwedishAllt detta är så dåligt att det faktiskt är riktigt bra, eftersom folkopinionens ande nu oåterkalleligen är ute ur flaskan.
And then you want to renegotiate Britain's rebate and we will lose a further GBP 2 billion a year!
SwedishTillåt mig, ärade ledamöter, att ansluta mig till gratulationerna och uttrycka min gratulation och uppskattning för Ande-Léonards arbete.
Ladies and gentlemen, I should also like to join you in congratulating Mrs André-Léonard and in thanking her for her work.
SwedishFörhandlingarna handlar nämligen om mjölkkvoter och direktstöd, och här har integrationens ande inget att söka!
In the European Union, solidarity stops when it comes to money.
SwedishSms:ande i samband med körning kräver årligen flera tusen dödsoffer i trafiken, och antalet personskador ökar i en oroväckande takt för varje år.
Texting while driving is deemed to be responsible for thousands of road deaths annually, while the number of personal injuries rise at an alarming rate year on year.
SwedishAnnars riskerar vi att släppa ut populismens och nationalismens svarta och röda ande ur sin flaska, den ande som i det förflutna bara har fört med sig tyranni och fattigdom för vår kontinent.
We cannot allow a situation to develop in which, as one economist was quoted today as saying, ‘ the Services Directive could end up as a good example of “ death by Parliament”’.