"av samma slag" English translation

SV

"av samma slag" in English

volume_up
av samma slag {adj.} [example]

SV av samma slag
volume_up
{adjective} [example]

1. figurative

av samma slag

Similar translations for "av samma slag" in English

av adverb
English
av preposition
samma adjective
English
samma numeral
English
slag noun
slag- adjective
English

Context sentences for "av samma slag" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishVi ser nu en ny skrämselpropaganda av samma slag som vi hörde för ett år sedan.
We are now seeing a scare campaign of the same kind as that we heard a year ago.
SwedishOm konstitutionen ratificeras kan de se fram emot mycket mer av samma slag.
If it is ratified, they can look forward to a lot more of the same.
SwedishTrots allt hänger hotet om olyckor av samma slag som ”Prestige-katastrofen” fortfarande över oss.
Nevertheless, the threat of accidents like the disaster is still hanging over us.
SwedishTrots allt hänger hotet om olyckor av samma slag som ” Prestige-katastrofen ” fortfarande över oss.
Nevertheless, the threat of accidents like the disaster is still hanging over us.
SwedishLåt oss samarbeta för att se till att hoppfulla tecken åtföljs av fler tecken av samma slag.
Let us work together to ensure that these signs of hope are followed by other such signs.
SwedishJag anser att vi har kommit en god bit på vägen mot det i dag och ser fram emot mer av samma slag.
I think we have made a good start towards that today and look forward to seeing more of it.
SwedishDet är det enda sättet att undvika andra olyckor av samma slag.
It is the only way to avoid other accidents of that kind.
SwedishDet råkar vara så att det i mitt land, i Frankrike, har införts en lag av samma slag, som också omfattar alkohol.
In fact, in France there is already a similar law in force which covers alcohol as well.
SwedishJag skulle vilja betona att EU:s budget inte är en budget av samma slag som de nationella budgetarna.
I would like to stress that the European Union budget is not a budget of the same kind as the national budgets.
SwedishDet är dags att bryta med stabilitets- och tillväxtpakten, konkurrenspakten och andra pakter av samma slag.
It is time to break with the Stability and Growth Pact, the competitiveness pact and other pacts of this kind.
SwedishDet kan föra oss närmare tanken på ett europeiskt järnvägssystem av samma slag som väg- eller luftfartssystemet.
This may bring us closer to the idea of a European railway system, similar to the road or aviation system.
SwedishTiden kommer att utvisa om revolutionen är av samma slag eller om ett antal ledare har satt igång en annan process.
Time will tell whether the revolution is the same, or whether a number of leaders have brought another process in motion.
SwedishNu sprids rykten om att Ryssland vill skapa en gaskartell av samma slag som Opec, vilket vi måste försöka förhindra till varje pris.
Now rumours abound that Russia wishes to set up an OPEC-style gas cartel, which we must resist at all costs.
SwedishDetta skulle inte ha fått ske, desto mer eftersom avtalet skall vara ett exempel på framtida avtal av samma slag.
This should not have been allowed to happen, particularly as this agreement will be a model for future agreements of a similar kind.
SwedishDe är inte alla av samma slag.
They are not all of the same character.
SwedishTiden kommer att utvisa om revolutionen är av samma slag eller om ett antal ledare har satt igång en annan process.
The new Georgian and Ukrainian governments are going to great lengths to ensure that their countries pursue policies of independence from Moscow.
SwedishAlltså mer av samma slag.
SwedishDet kanske vore bra att organisera ett råd för idrottsfrågor av samma slag som det vi har för utbildnings- och ungdomsfrågor, eventuellt genom att utvidga detta.
It could be helpful to organise a Sports Council as we have for education and youth, which will perhaps be the enlarged format.
SwedishVästföretag, franska och tyska företag, arbetar i dag med att i Ukraina installera utrustning av samma slag som används i våra kärnkraftverk i väst.
Already western companies from France or Germany are working to install in Ukraine the facilities employed in their own western nuclear power stations.
SwedishDetta gäller t.ex. en angelägen uppbyggnad av ett varningssystem för tsunamikatastrofer i Indiska oceanen av samma slag som redan finns i Stilla havet.
New EU authorities, programmes and measures are proposed, and anyone questioning this development appears disloyal at this particular moment in history.