"avlagt" English translation

SV

"avlagt" in English

EN

SV avlagt
volume_up
{past participle}

avlagt
to be sworn to secrecy
to be sworn to secrecy
Varför uttalade rådet sitt förtroende för kuppmakarna redan innan dessa hade avlagt ed, dvs.
Why was the Council, on the contrary, so quick to express its confidence in the putsch leaders even before they had been sworn in, at a time when they were in need of international legitimacy?

Context sentences for "avlagt" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishVi har när allt kommer omkring avlagt våra bekännelser, vilket räcker för de flesta.
Finally we have professed our beliefs and that appears to be enough for most people.
SwedishSedan starten 2007 har 3 personer avlagt licentiatexamen vid avdelningen.
Since the start 2007, 3 persons have taken their licentiate degree at the division.
SwedishVi har redan avlagt många bekännelser här i parlamentet.
We have already made a great many declarations of this kind in the House.
SwedishEnligt Martin Schulz beter ni er som trappistmunkar som avlagt tysthetslöfte.
According to Mr Schulz, you, ladies and gentlemen, are like Trappist monks who have taken the vow of silence.
SwedishInnan årets slut kommer LTU Skellefteå förhoppningsvis att få gratulera den 40:e doktorn som avlagt sin doktorsexamen.
Before the end of year 2012 LTU Skellefteå will hopefully be able to congratulate the 40th PhD student who obtained the doctor degree.
SwedishMin sista fråga om nära samarbete omfattar kommissionär Patten, om han kan visa att han inte avlagt ett tysthetslöfte.
My last question on close cooperation would include Commissioner Patten, if he is able to demonstrate that he has not imposed a vow of silence.
SwedishDet oroar mig, fru Schreyer, att de löften ni har avlagt om att granska revisionsrättens kommentarer vid flera tillfällen inte har uppfyllts.
What disturbs me, Mrs Schreyer, is that in many cases you have not honoured the commitments you gave to act on the Court's comments.
SwedishJag har deltagit i debatten eller avlagt röstförklaringar den 15 december 1999, 14 december 2000, 4 september 2001, 11 och 12 februari 2003.
I have participated in that debate or given explanations of vote on 15 December 1999, 14 December 2000, 4 September 2001, and 11 and 12 February 2003.
SwedishI anslutning till detta såg EU också positivt på den rapport om skydd för civilbefolkningen vid väpnade konflikter som FN:s generalsekreterare nyligen avlagt.
In relation to this, the EU took a positive view of the UN Secretary-General' s recent report on the protection of civilians in armed conflicts.
SwedishI anslutning till detta såg EU också positivt på den rapport om skydd för civilbefolkningen vid väpnade konflikter som FN: s generalsekreterare nyligen avlagt.
In relation to this, the EU took a positive view of the UN Secretary-General's recent report on the protection of civilians in armed conflicts.
SwedishRomano Prodi, den förste ordföranden i Europeiska kommissionen som avlagt ett officiellt besök i Nordafrika, träffade de tunisiska myndigheterna i Tunis i januari i år.
Last January, Mr Romano Prodi, the President of the European Commission, met with the Tunisian authorities in Tunis whilst on an official visit to North Africa.
SwedishDessa kurser skulle vara billigare, men det skulle - återigen - bli studenterna och familjerna som finansierade systemet, eftersom studenterna skulle få betala sedan de avlagt examen.
These courses would be cheaper but it would be students and families, once again, funding the system, with students paying once they have graduated.
SwedishSedan när löftet väl är tillkännagivet och avlagt är det bara att uppmana kommissionen och deras kommissionärer att göra ett hål i budgeten och parlamentet att acceptera detta.
Then, when the commitment has already been announced and made, they just have to ask the Commission and its Commissioners to make a gap in the budget and Parliament to accept it.
SwedishEn mekaniker med treårig utbildning får automatiskt samma yrkesrättigheter som en person som avlagt en femårig utbildning vid en grekisk högskola för teknisk yrkesutbildning.
In other words, a mechanic who has graduated from a three-year course automatically acquires the same professional rights as a graduate from a five-year course at a Greek polytechnic.