"avliva" English translation

SV

"avliva" in English

SV avliva
volume_up
{verb}

1. general

Att vaccinera ter sig onekligen som ett attraktivt alternativ till att avliva och förstöra djur.
It certainly appears as an attractive alternative to killing and destroying animals.
I min hemby, Szank, och området omkring den tvingades man avliva 350 000 tamhöns på en vecka.
In my native village, Szank, and in the surrounding area, 350 000 domestic poultry had to be destroyed in one week.
I min hemby, Szank, och området omkring den tvingades man avliva 350 000 tamhöns på en vecka.
In my native village, Szank, and in the surrounding area, 350 000 domestic poultry had to be destroyed in one week.
avliva
avliva (also: döda, mörda, slå ihjäl, dräpa)
Jag vill också gärna avliva diskussionen om associeringsavtal - det var därför jag skakade på huvudet.
Let me just kill off this association agreement discussion, which is why I kept shaking my head.
Är det möjligt att skydda ett djur som vi ska avliva?
Is it possible to protect an animal which we are going to kill?
Att vaccinera ter sig onekligen som ett attraktivt alternativ till att avliva och förstöra djur.
It certainly appears as an attractive alternative to killing and destroying animals.

2. zoology

avliva

Synonyms (Swedish) for "avliva":

avliva

Context sentences for "avliva" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishMyndigheterna har nu börjat avliva smittade och dräktiga getter och får.
The authorities have now started slaughtering infected and pregnant sheep and goats.
SwedishAtt vaccinera ter sig onekligen som ett attraktivt alternativ till att avliva och förstöra djur.
It certainly appears as an attractive alternative to killing and destroying animals.
SwedishVi måste i våra länder och valkretsar avliva vissa fördomar.
In our countries and our constituencies we must lay to rest certain accepted ideas.
SwedishLåt oss avliva dubbelmoralen och sätta stopp för vapenexporten.
Let us do away with double standards and stop exporting armaments.
SwedishI min hemby, Szank, och området omkring den tvingades man avliva 350 000 tamhöns på en vecka.
In my native village, Szank, and in the surrounding area, 350 000 domestic poultry had to be destroyed in one week.
SwedishI min hemby, Szank, och området omkring den tvingades man avliva 350 000 tamhöns på en vecka.
In my native village, Szank, and in the surrounding area, 350 000 domestic poultry had to be destroyed in one week.
SwedishJag vill avliva två myter.
SwedishEn av svårigheterna i de fattigare områdena är att det bästa sättet att utrota sjukdomen är att avliva fåglarna i fråga.
One of the difficulties being faced in some poorer areas is that the stamping-out of the disease is best achieved by killing the birds in question.
SwedishLåt oss exempelvis börja med att avliva vissa myter. Somliga säger att vi måste göra ändringar därför att vi nu har så många fler medlemsstater.
Let us begin, for example, to dispel certain myths: some say that we need to change because we now have so many more Member States.
SwedishDet kommer att bli likadant som med galna ko-sjukan: hundratusen säkerhetsåtgärder och nu måste vi tyvärr avliva miljoner kreatur.
The outcome will be the same as in the mad cow affair: thousands of safety measures leading, regrettably, to the slaughter of millions of animals.
SwedishJag skulle under min korta tid här vilja försöka avliva åtminstone några av de myter som existerar och florerar vad gäller ozonfrågan.
During the short time I have in which to speak, I should like to try to scotch some of the flourishing myths which exist with regard to the ozone issue.
SwedishI alltför många djurskyddsanläggningar Europa sysslar man bara med en sak, nämligen att avliva lösdrivande katter och hundar.
(DE) Mr President, ladies and gentlemen, too many animal sanctuaries in Europe basically serve only one purpose, and that is to dispose of stray cats and dogs.
SwedishDet har en roll att spela då det rådet brist på kapacitet för att avliva och slakta med den hastighet som krävs för att förhindra att sjukdomen sprids vidare.
It has a role to play where there is insufficient capacity to carry out this killing and slaughter with the speed necessary to prevent the further spread of the disease.
SwedishMul- och klövsjukeepidemin som drabbade Europa under 2001 var en omfattande katastrof, inte bara i Storbritannien där man tvingades avliva djurbesättningar i stor skala.
The foot and mouth epidemic that affected Europe in 2001 was a great disaster, and not only for the United Kingdom, where mass slaughter of livestock was necessary.
SwedishVi måste därför avliva idén att vi måste komma till undsättning varje gång något behöver lösas, och diktera och predika för andra hur de ska sköta sina affärer.
We must, therefore, do away with the idea that we have to run to the rescue each time that things need fixing, and dictate and preach to others on how to manage their affairs.
SwedishJag tror inte det och vi vägrar i dag att följa er på den vägen som, på sikt, bara skulle avliva hoppet om en hållbar pacificering av den europeiska kontinenten.
I do not think so, and we therefore refuse, today, to follow you down this road which, in the long term, will do nothing but smother the hope of a lasting peace on the continent of Europe.
SwedishDet är uppenbart att om landet redan 1988 hade vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att avliva boskap och förbjuda införandet av animaliskt mjöl på marknaden, skulle epizootin ha kunnat hejdas.
It is clear that if, from 1988 onwards, it had adopted the necessary slaughter measures and banned the marketing of meat-and-bone meal, the outbreak of the disease could have been halted.