"avlivas" English translation

SV

"avlivas" in English

SV avlivas
volume_up
{verb}

avlivas (also: dödas)
På grund av exportintressen avlivas nu hundratusentals friska djur.
Mr President, hundreds of thousands of healthy animals are being killed in the name of export.
I avtalet ingår inte heller några bestämmelser om hur fångade djur får avlivas.
Nor does the agreement make any provision as to how trapped animals may or may not be killed.
Varje år i Europeiska unionen avlivas miljontals djur.
Every year in the European Union, millions of animals are killed.

Synonyms (Swedish) for "avliva":

avliva

Context sentences for "avlivas" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishTre år senare lever uppenbarligen ett antal av myterna kvar, och de förtjänar att avlivas.
Three years later, a few myths are clearly still alive and well, and they need to be quashed.
SwedishYtterligare 9 miljoner föds och avlivas som överskott.
A further nine million are bred and destroyed as surplus to requirements.
SwedishDe friska djur som vaccineras behöver inte avlivas för att stoppa epidemin, de kan bevaras.
Healthy vaccinated animals do not need to be slaughtered to curb the epidemic, they can be returned to the economy.
SwedishTack gode Gud för det, eftersom 285 djur fick avlivas bara i mitt land till följd av 26 fall av mul- och klövsjukan.
Thank God, because, in my country alone, 285 animals have had to be destroyed, as a result of 26 cases of foot-and-mouth.
SwedishMen biter han dig måste han avlivas.
But if he bites you, you got to put him down.
SwedishMen vi får inte suggerera människor till att tro att djuren sedan är friska och att de sjuka exemplaren inte måste avlivas.
But we must not give people the impression that the animals are healthy as a result of vaccination, and that we do not need to cull them.
SwedishDetta omfattar vaccination av djur som väntar på att avlivas och destrueras i förebyggande syfte, för att förhindra virusets vidare spridning.
This involves the vaccination of animals pending their pre-emptive killing and destruction to prevent the further spread of the virus.
SwedishDet finns dömda ängar, där boskapsbesättningen avlivas, och två år senare när en ny besättning kommer dit, får också den besättningen sjukdomen.
There are some accursed fields from which a herd is removed and then, two years later, a new herd is put there, which also contracts the disease.
SwedishDet går inte att förklara för allmänheten att även friska djur måste avlivas och jag är glad att kommissionen också tillkännagivit att den skall ändra den politiken.
It is impossible to explain to the public why healthy animals should be destroyed and I am glad that the Commission has announced that it is to change policy on this matter.
SwedishVi känner till det animaliska mjölet, och vi vet att det även finns tester, och vi kan hitta de djur som kommer från besättningar som måste avlivas, för att vi skall kunna lösa problemet.
We know all about meat-and-bone meal and we know that there are tests and that we can find the animals from herds which need to be destroyed in order to deal with the problem.