"avstänga" English translation

SV

"avstänga" in English

SV

avstänga {verb}

volume_up
Finns det möjlighet att avstänga honom från sin befattning till det att den rättsliga undersökningen slutförts?
Is there any procedure for suspending him from office until the judicial investigation into the accusations has been completed?
Det har hittills varit möjligt att avstänga en ledamot från sitt arbete under en period av två till fem dagar, men den nya perioden skulle vara mellan två och tio dagar.
Up to now, it has been possible to suspend a Member from his or her duties for two to five days, but the new period would be between two and ten days.
Vidare har man fastslagit att om ledamoten fortsätter att vägra att avge förklaringen, ska ordföranden vidta åtgärder i enlighet med artikel 147 för att avstänga den berörda ledamoten.
It is then stated that, if the Member continues to refuse to submit the declaration, the President shall take action in accordance with Rule 147 to suspend the Member concerned.

Context sentences for "avstänga" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishAtt avstänga människor från energiförsörjning är liktydigt med social orättvisa.
Disconnecting people from the energy supply is a question of social injustice.
SwedishFinns det möjlighet att avstänga honom från sin befattning till det att den rättsliga undersökningen slutförts?
Is there any procedure for suspending him from office until the judicial investigation into the accusations has been completed?
SwedishDet är vår sak att reagera snabbt, vilket man har pekat på, genom att sanktionera, avstänga och t.o.m. utesluta varje land som inte rättar sig efter dessa konventioner.
It is up to us to react rapidly, as has been said, by punishing or even excluding any country which violates these conventions.
SwedishDet har hittills varit möjligt att avstänga en ledamot från sitt arbete under en period av två till fem dagar, men den nya perioden skulle vara mellan två och tio dagar.
Up to now, it has been possible to suspend a Member from his or her duties for two to five days, but the new period would be between two and ten days.
SwedishVidare har man fastslagit att om ledamoten fortsätter att vägra att avge förklaringen, ska ordföranden vidta åtgärder i enlighet med artikel 147 för att avstänga den berörda ledamoten.
It is then stated that, if the Member continues to refuse to submit the declaration, the President shall take action in accordance with Rule 147 to suspend the Member concerned.
SwedishOm ett land tillämpar illojala handelsmetoder eller gör sig skyldigt till brott mot WTO: s regler eller de mänskliga rättigheterna, skall det alltid vara möjligt att tillfälligt avstänga landet.
I share the Commission’ s view that the system should be simplified and should focus more on the countries in greatest need of it in order to be able to compete within the global market.