"avyttring" English translation

SV

"avyttring" in English

volume_up
avyttring {comm. gen.}

SV avyttring
volume_up
{common gender}

1. general

2. economics

avyttring

3. law

avyttring

Context sentences for "avyttring" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishAvyttring av foderblandningar (omröstning)
Circulation of compound feedingstuffs (vote)
SwedishAvyttring av foderblandningar (debatt)
Circulation of compound feedingstuffs (debate)
SwedishDärför instämmer vi i ändringsförslagen och förslaget beträffande direktivet om avyttring av foderblandningar.
Therefore, we agree on the amendments and amendment proposal regarding the directive on the circulation of compound feedingstuffs.
SwedishMin grupp stöder föredragandens krav på tydlighet och öppenhet i fråga om avyttring av foderblandningar.
Mr President, my group supports the rapporteur's call for clarity and transparency with regard to the circulation of compound feedingstuffs.
SwedishUtvidgningen av marknaderna går hand i hand med den privata sektorns intrång bland offentliga inrättningar och en avyttring av folkets välstånd.
The enlargement of the markets goes hand in glove with the penetration of the private sector into public services and the selling off of the people’s wealth.
SwedishFöretags och individers förmåga till förändring och nyskapande, införskaffning av resurser och avyttring av produkter och tjänster är andra centrala forskningsområden.
Companies' and individuals' capacity for change and innovation, collection of resources and disposal of products and services are other key research fields.
SwedishJag välkomnar varm initiativet från min regering, som har gett order om en studie om möjligheterna till nya och alternativa former av generering och avyttring av avfall.
I strongly welcome the initiative taken by my government which has commissioned a study into the possible use of new and alternative forms of waste generation and disposal.
SwedishFör det andra: Det är förnuftigt att analogt med bestämmelserna i lagen om avyttring av utsäde, vilket även föredraganden har berört, utfärda föreskrifter för genetiskt modifierade fodertillsatser.
Secondly, it makes sense to issue provisions for genetically-modified feedingstuff additives similar to the regulations in seed marketing legislation, as the rapporteur has said.