"bås" English translation


Did you mean: bas, bas-, BA
SV

"bås" in English

SV bås
volume_up
{neuter}

1. general

bås (also: bukt, utrymme, vik, ylande)
volume_up
bay {noun}
bås (also: hytt, salustånd)
volume_up
booth {noun}
Jag kan inte ta deras bästa bås när bara en av oss äter.
I can't take their best booth with just one of us eating.
Jag ser redan sex extra säten här i parlamentet och ett extra bås för tolkarna.
I already envisage six extra chairs in this Parliament and an extra booth for interpreters.
Killarna sätter upp bilden i sina bås!
The guys are putting your picture up in their booths!
bås (also: fack, kur, ruta, koffert)
volume_up
box {noun}
bås (also: stånd, läktare, vittnesbås)
volume_up
stand {noun}
På denna bas kan vi säkert även i fortsättningen ha ett bra samarbete med kommissionen.
This will certainly stand us in good stead for continuing cooperation with the Commission.
Med symbolen Rotera roterar Du textobjektets tecken så att de står med sin bas på justeringsobjektets konturlinje.
Click the rotate icon to rotate the characters of the text object so that their base stands on the contour line of the aligned object.

2. "avbalkning för djur"

bås (also: spilta)
volume_up
stall {noun} (partition for animals)
Om ni någon gång sett hur kalvar som varit instängda i sina bås börjar gnaga på grindarna för att få något av det de verkligen behöver vet ni vad jag talar om.
If you ever saw how calves locked in their stalls started to gnaw at the gates to get something of what they really needed, then you will know what I am talking about.

Synonyms (Swedish) for "bås":

bås

Context sentences for "bås" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishJag skall begränsa mig till att ställa en fråga: varför är det bara Syrien som står i de anklagades bås?
I shall restrict myself to asking one question: why is only Syria in the dock?
SwedishNär de har möten med sin översynsgrupp eller psykiatripersonal är de placerade i orörliga bås som detta.
When they have meetings with their review boards or mental health professionals, they're placed in immobile booths like this.
SwedishKillarna sätter upp bilden i sina bås!
The guys are putting your picture up in their booths!
SwedishJag skall begränsa mig till att ställa en fråga: varför är det bara Syrien som står i de anklagades bås?
Our road map here is Resolution 1559 as a whole, and we must first and foremost ensure that it is implemented rapidly and in its entirety.
SwedishJag ber tolkarna i deras bås och alla personer bakom scenen om överseende för att saker och ting pågick i tio minuter till.
I ask the interpreters in their booths and the people behind the scenes for their indulgence for things going on for ten minutes more.
SwedishOm ni någon gång sett hur kalvar som varit instängda i sina bås börjar gnaga på grindarna för att få något av det de verkligen behöver vet ni vad jag talar om.
If you ever saw how calves locked in their stalls started to gnaw at the gates to get something of what they really needed, then you will know what I am talking about.
SwedishDetta är en åtgärd som främjar ett aggressivt beteende bland djuren, men den kan också orsaka skador till följd av att boskapen får större möjlighet att röra sig i lastbilarnas bås.
This measure promotes aggressive behaviour amongst animals, as well as injuries due to the greater mobility of the cattle within the compartments of lorries.
SwedishOm jag hade varit fackföreningsrepresentant, som jag var på skeppsvarvet i Rosyth, skulle det i dag inte finnas en enda tolk i några av dessa bås, förrän förhållandet hade rättats till.
If I were the shop steward, as I was in Rosyth dockyard, there would not be an interpreter in any of those booths today, until such time as that matter had been corrected.