SV back
volume_up
{common gender}

1. general

back (also: bakgrund, baksida, avigsida, rygg)
volume_up
back {noun}
Gruppen De gröna är inte förespråkare för det kortsiktiga mottot: I want my money back.
The Green Group does not support the short-sighted slogan: " I want my money back ".
För att trygga energisäkerheten måste vi inrätta back-up-system.
Energy security requires the establishment of back-up networks.
Vår grupp kom med förslaget till the call back procedure.
Our group came up with a proposal for a call back procedure.

2. automotive

back (also: backväxel)
Det går inte att komma upp på andra våningen utan att backa i kurvan.
You cannot get to Level 2 if you don ' t reverse in order to take the bend.
Men jag tycker inte heller att det är önskvärt att backa processen helt och hållet.
Then again, nor does it strike me as desirable to reverse the process entirely.
Mitt önskemål är att mittenfilen halveras, så att vi utan att behöva backa kan köra in i huset.
My heartfelt request is that this central reservation is halved in size so that we can enter the car park without having to reverse.
back (also: backväxel)

Context sentences for "back" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDe offentliga finanserna i Europeiska unionen går back med ungefär 7 procent.
Public finances in the European Union are declining by around 7%.
SwedishVi får inte ihop några pengar, vi kommer att gå back.
Not only are we not going to raise it, we're actually going to lose it.
SwedishVem sålde dig till Humble Pie för 500 spänn och en back öl?
Who sold you to Humble Pie for 50 bucks and a case of beer?
SwedishSamtidigt måste vi komma ihåg att EU går back.
At the same time, we must bear in mind that the EU is in recession.
SwedishVi ligger emellertid 1,7 miljarder euro back när det gäller programmet, eller ska vi säga det fastställda målet.
However, we are EUR 1.7 billion behind on the programme or, shall we say, on the objective that had been set.
SwedishMyoTrac ger studenterna omedelbar feed back om hur olika belastningsergonomiska lösningar påverkar muskelaktiviteten.
MyoTrac give the students immediate feedback on how different ergonomic solutions affect muscle activity.
Swedish500 spänn och en back Heineken...
For 50 bucks and a case of Heineken...
SwedishDetta är användbart i och med att det ger medborgarna denna information och ger värdefull feed-back angående vilka hinder de i praktiken möts av.
This is useful because it provides citizens with this information, and provides useful feedback about the obstacles they actually encounter.
SwedishFörsörjningstryggheten kan naturligtvis betraktas ur många synvinklar, men enligt min uppfattning bör vi inte inrikta oss enbart på back up-system och andra tekniska aspekter.
I believe that the increasing demand that is to be expected means that we need, first and foremost, a stable investment environment.