"bakåtsträvare" English translation

SV

"bakåtsträvare" in English

SV bakåtsträvare
volume_up
{neuter}

bakåtsträvare (also: reaktionär)
Slutligen vill jag beträffande punkt nio i betänkandet påminna om att kyrkan och armén har visat sig vara två gedigna bakåtsträvare i samhället på detta område.
Finally, I would remind you, regarding Paragraph 9 of the report, that, in this area, the church and the army have proved to be two solidly reactionary elements in society.
Det är viktigt att EU nu känner ansvar och inte spelar fundamentalister och bakåtsträvare i händerna utan att vi röstar igenom ett balanserat betänkande.
It is important for the EU to feel a sense of responsibility now and not to play into the hands of fundamentalists and reactionaries. Instead, we need to vote a balanced report through.

Context sentences for "bakåtsträvare" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishJag anser, fru ledamot, helt uppriktigt och med risk att betraktas som bakåtsträvare, att det finns begränsningar för viljepolitiken i denna fråga.
To be totally frank and at the risk of being considered behind the times, I do believe that there are limits to what can be achieved by pro-active political action in this area.