SV bark
volume_up
{common gender}

1. general

bark (also: beläggning, täcke, jacka, kavaj)
volume_up
coat {noun}

2. anatomy

bark
volume_up
cortex {noun}
Så Mats gör någonting här. ~~~ Troligtvis gör han så här med sin högerhand, för den vänstra sidan aktiveras på den primära motoriska barken.
So Motts is doing something here, and probably he is going like this with his right hand, because the left side is activated on the motor cortex.

3. "yttersta lagret på en trädstam"

bark (also: skall, rytande, smäll, knall)
volume_up
bark {noun}
Glenn Bark - Ores and Minerals
Uh, I spy... something with bark.
Skogsrester som stubbar, bark, toppar och kvistar gör nu stor nytta i en ny testanläggning för produktion av högkvalitativ syntesgas – tänkt för drivmedel.
Forest residues such as stumps, bark and twigs are now proving of great benefit in a new test facility for the production of high-quality synthesis gas intended for transport fuels.

Synonyms (English) for "bark":

bark
English