"barnet" English translation

SV

"barnet" in English

EN
volume_up
barn {o.pl.}
EN

SV barnet
volume_up
{neuter}

barnet (also: idé, barn, efterföljare, avkomling)
volume_up
child {noun}
I minst ett fall av dessa var barnet förståndshandikappat.
In at least one of these cases, the child concerned was mentally handicapped.
Vem annan än barnets far borde stödja barnet under denna period?
Who else but the child's father should be supporting the child at this time?
Tiden är nu inne för barnet att lämna boet och pröva sina vingar som vuxen.
It is now time for the child to leave the nest and spread its wings as an adult.

Synonyms (Swedish) for "barn":

barn

Context sentences for "barnet" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishMotsvarar det våra föreställningar om insyn, eller skall barnet födas i det fördolda?
Is this our idea of transparency, or is this birth supposed to take place in secret?
SwedishHela natten ställde det lilla barnet till med problem för sina föräldrar.
So the whole night that young one really created trouble for his parents.
SwedishIbland känner jag mig som barnet i sagan " Kejsarens nya kläder ".
Sometimes, I feel like the little girl in the story " The Emperor's New Clothes ".
SwedishIbland känner jag mig som barnet i sagan "Kejsarens nya kläder".
Sometimes, I feel like the little girl in the story "The Emperor' s New Clothes" .
SwedishViolet Baudelaire, äldsta barnet, var en av världens mest fram - stående 14- åriga uppfinnare.
Violet Baudelaire, the eldest, was one of the finest 14- year-old inventors in the world.
SwedishDet förbereder barnet för de första grunderna i läsning och matematik.
It leads him or her to the rudiments of reading and of arithmetic.
SwedishOch när barnet sedan lärt sig detta, så sprids det i geometriska proportioner genom en population.
And then once it's learned this it spreads in geometric proportion across a population.
SwedishVi gör helt rätt i att försvara de mänskliga rättigheterna, men vi bör inte kasta ut barnet med badvattnet.
Mr President, we say yes to a committee, but no to anti-American hysteria.
SwedishDet som isbjörnen behövde 100,000 år för att lära sig, kan barnet lära sig på fem, kanske 10 minuter.
What the polar bear took 100,000 years to learn, it can learn in five minutes, maybe 10 minutes.
SwedishVår bestämda övertygelse är att även det ofödda barnet är en gåva från vår Herre som är värd att skydda.
We are of the firm opinion that unborn life, as a gift from our Creator, is worth protecting.
SwedishVi hade nyligen en mycket betydande framgång i ett fall där barnet hade en fransk mor och en tysk far.
We have recently had a very significant success concerning a French mother and a German father.
SwedishVi får inte kasta ut barnet med badvattnet!
This has been the practice so far and there is no reason to alter it.
SwedishMed andra ord för en partner bort barnet, sedan för den andra bort barnet och så för den andra partnern bort barnet igen.
That is to say, one partner abducts, the other abducts and then the other abducts again.
SwedishDå tror jag att vi kan få in det här barnet på rätt spår.
The Commission accepts them, with some exceptions.
SwedishJag vill bara tillägga något om när en anhörig har omvårdnaden om barnet och stöd till sådana anhöriga.
Mr President, I just wanted to add something about kinship care, and support to kinship carers.
SwedishVid en av fyra födslar i Storbritannien är modern till barnet inte själv född i landet.
One in four births are to mothers who themselves were not born in the UK, that is 170 000 births a year.
SwedishMan skall inte vänta med att göra något tills barnet har trillat ned i brunnen, utan förhindra att det trillar ned!
It is no good shutting the stable door when the horse has bolted; you need to make sure it is shut to start with.
SwedishFetma och diabetes i samband med graviditet ökar risken för sjukdomar och dödlighet hos modern men även hos det nyfödda barnet.
Obesity and maternal diabetes represent an increased risk of maternal and also neonatal morbidity and mortality.
SwedishDessutom rör hon vid hur man ser på barnet i förskolan.
Focus in Susanne Westmans thesis is the exploration that are of scientific nature.
SwedishAtt skrota dessa framgångsrika system just nu, skulle vara samma sak som att kasta ut barnet med badvattnet.
In the long term, I can see the merits of the single European eco-label, but this must not be imposed on those with existing schemes.