"befattning" English translation

SV

"befattning" in English

volume_up
befattning {comm. gen.}

SV befattning
volume_up
{common gender}

befattning (also: synpunkt, påstående, anställning, sats)
Vi önskar Ursula Stenzel all lycka i sin nya befattning i sitt hemland.
We wish Mrs Stenzel the best of luck in her new position in her country.
   Vi önskar Ursula Stenzel all lycka i sin nya befattning i sitt hemland.
   We wish Mrs Stenzel the best of luck in her new position in her country.
Det kommer att bli oss en glädje att vara stolta över honom även i denna befattning.
We are delighted and proud of his new position.
befattning (also: byrå, uppgift, kontor, tjänst)
volume_up
office {noun}
Jag har bara innehaft min befattning i två och ett halvt år, och jag har redan åstadkommit ett förslag.
I have been in office for only two and a half years and I have already produced a proposal.
Vi föreslår också ett inrättande av en ny konstitutionell befattning som ”European Union Citizens' Officer”.
We also propose the establishment of a new constitutional office of European Union Citizens' Officer.
Finns det möjlighet att avstänga honom från sin befattning till det att den rättsliga undersökningen slutförts?
Is there any procedure for suspending him from office until the judicial investigation into the accusations has been completed?
befattning (also: anställning, tjänst, plats, stolpe)
volume_up
post {noun}
Herr kommissionsledamot, när ni tillträdde er befattning i Bryssel kostade ett fat olja 25 USD.
Commissioner, when you took up your post in Brussels, the price of a barrel of oil was USD 25.
Jag kommer också att inrätta en befattning som kommissionsledamot för inrikes frågor och migration, inbegripet säkerhet.
I will also create the post of Commissioner for Internal Affairs and Migration, including security.
Mitt land har ingen sådan befattning.
My country does not have such a post.
befattning (also: ämbete, anklagelse, instruktion, uppdrag)
volume_up
charge {noun}
befattning (also: del, ärende, angelägenhet, andel)
(namnet på mottagarens befattning),
to whom it may concern
Det är således ännu värre när båda problemen förenas, dvs. om en politisk befattning och ett affärsintresse inom medierna sammanfaller.
So this is even worse when both concerns come together, or when a political position and a business interest in the media coincide.
Men i egenskap av min nuvarande befattning tar jag emot era synpunkter och, som vanligt, vidarebefordrar jag dem till dem de vederbör.
In any case, in my current role of responsibility, I note your comments and will forward them to the people concerned.
befattning (also: uppgift, anställning, tjänst, hem)
volume_up
place {noun}

Synonyms (Swedish) for "befattning":

befattning

Context sentences for "befattning" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDet har bara gått ett par år sedan jag lämnade min befattning i kommissionen.
It is only a couple of years or so ago since I left that seat in the Commission!
SwedishDessutom föreslås en befattning som utrikesminister för utrikespolitiken.
It also makes provision in foreign policy for a Minister for Foreign Affairs.
SwedishJag vill tacka González för att han åter har ställt sig till förfogande för denna svåra befattning.
I want to thank Mr González for his willingness to continue with this difficult job.
SwedishDe beräknades under 2001, och faktum är att datatillsynsmannen tillträdde sin befattning 2004.
They were predicted in 2001 and the fact is that the Data Protection Supervisor came into being in 2004.
SwedishDet är sant att jag var lite ledsen över att få se att Maria De Belém Roseira inte längre hade denna befattning.
I was indeed sorry to see that Maria De Belém Roseira was no longer the representative.
SwedishJag anser att det är viktigt att Christine Lagarde utses till denna ledande befattning.
(DE) Madam President, I think it is important that Mrs Lagarde is appointed to this leading role.
SwedishUtnämn Tony Blair till denna befattning är ni snälla!
Well I have reached the conclusion that I want Tony Blair.
SwedishJag ser fram emot ett fortsatt utmärkt samarbete - oavsett vilken befattning jag själv innehar i framtiden.
I look forward to continuing our excellent cooperation in the future, whatever the portfolio in my case.
SwedishAngående: Utnämning av en portugisisk tjänsteman till en befattning som generaldirektör för information och kommunikation
Subject: Appointment of a Portuguese official as Director-General for Press and Communication
SwedishAtt man förlorar sitt liv enbart på grund av att man innehar en politisk befattning kan vi inte heller tolerera.
Nor can we tolerate the mere fact of representing one's fellow citizens being grounds for losing one's life.
SwedishJag kan tillägga att jag önskar honom all framgång med uppgifterna i sin ledande befattning i en viktig portugisisk region, den norra.
We want a significant proportion of the contract price to be devoted to buying fishing rights.
SwedishPersonligen skulle jag inte vilja vara kvoterad med vetskapen att jag har en viss befattning bara för att jag föddes till kvinna.
Personally, I would not want to feel like a quota, to think that I was in a particular job because I was a woman.
SwedishSom Solana känner till från sin tidigare befattning, fullgör många allierade stater inte ens sina åtaganden om styrkor till Nato.
As Mr Solana knows from his previous appointment, many Allied states do not even fulfil their force commitments to NATO.
SwedishDärför måste det vara möjligt att detta plenum behåller rätten att bestämma vem som faktiskt utses till respektive befattning.
It must therefore be possible for this plenary to retain control over who is actually appointed to the offices in question.
SwedishMen i egenskap av min nuvarande befattning tar jag emot era synpunkter och, som vanligt, vidarebefordrar jag dem till dem de vederbör.
In any case, in my current role of responsibility, I note your comments and will forward them to the people concerned.
SwedishJag beklagar detta djupt och jag har redan försäkrat honom att jag kommer att använda min befattning till att försöka lösa detta problem.
I very much regret that and I have already assured him that I will use my offices to try to resolve that difficulty.
SwedishVi fick er att stiga upp tidigt den första arbetsdagen i er nya befattning, och jag tror inte att det kommer att vara den enda gången vi gör det.
We got you up early this morning on your first day in the job, and I think it will not be the only time that we do so.
SwedishDet är således ännu värre när båda problemen förenas, dvs. om en politisk befattning och ett affärsintresse inom medierna sammanfaller.
It is never pleasant to speak ill of one’ s own country, but the most negative aspect is represented by the events occurring in Italy.
SwedishI min tidigare befattning som vd för en statlig hälsovårdsmyndighet öppnade jag en specialistavdelning för personer med sjukligt spelbeteende.
In my previous role as the chief executive of a public health authority, I opened a specialist department for pathological gambling.
SwedishDessa uppgifter offentliggjordes i samband med en rapport från den särskilda rådgivaren för kvalitetskontroll, en befattning inrättad av den grekiska staten.
This information came to light following the publication of a report by the expert quality control consultant appointed by the Greek Government.